29. "Biomasa na cele energetyczne"

- film edukacyjny przedstawiający różne metody uzyskiwania energii z biomasy:

Film pokazuje przykłady praktycznego zastosowania w/w metod. Ciekawą sekwencją filmu jest prezentacja i charakterystyka kilku rodzajów roślin energetycznych możliwych do uprawy w naszym Kraju.