28. "Odnawialne źródła energii dla rolnictwa"

jest przeznaczony dla szerokiego grona odbiorców. Charakteryzuje podstawowe, odnawialne źródła energii: promieniowanie słoneczne, wiatr, energia wód i biomasę. W każdym z tych rodzajów przedstawiono przykłady praktycznego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, szczególnie w rolnictwie. Przedstawiono korzyści ekonomiczne i ekologiczne poszczególnych rozwiązań.

Film informuje również o zasobach energii odnawialnej w Kraju oraz stopniu ich wykorzystania.