27. "Ekologiczne metody kiszenia zielonek"

, to film oświatowy, możliwy do wykorzystania jako środek dydaktyczny w różnych formach szkolenia i doskonalenia zawodowego. Przedstawia dwie nowoczesne technologie kiszenia zielonek: owijanie bel siana folią i zakiszanie w rękawach foliowych. Zaprezentowano całe technologie: koszenie, przetrząsanie, zbiór, zakiszanie oraz skarmianie. Przedstawiono zalety tak uzyskiwanej kiszonki oraz korzyści dla środowiska naturalnego, ze względu na brak wydzielania i wypływania do gleby soków kiszonkowych.