25. "Wykorzystanie drewna i słomy jako lokalne źródła energii"

porusza problem zanieczyszczenia środowiska powodowanego wykorzystywaniem paliw kopalnych, oraz proponuje częściowe zastąpienie węgla, gazu lub oleju napędowego biopaliwami dostępnymi w najbliższej okolicy. Pokazano pracę dużej kotłowni miejskiej z kotłem opalanym słomą oraz kotłownię na zrębki drzewne, wykorzystującą odpady powstające w wyniku pielęgnacji terenów zielonych dużego miasta. Za pomocą rysunków animowanych przedstawiono zasady działania takich instalacji. Film zawiera wypowiedzi użytkowników i ekspertów: jak rozpocząć budowę kotłowni i skąd zdobyć środki na jej budowę.