24. "Gospodarka odpadami na terenach wiejskich",

przedstawia skalę problemu zanieczyszczenia środowiska na wsi, oraz klasyfikuje wszystkie odpady na: produkcyjne (z prod. roślinnej i zwierzęcej), komunalne (odpadki stałe i ścieki socjalne) oraz odpady niebezpieczne. W każdej grupie odpadów pokazano przykłady rozwiązania tych problemów , n p. energetyczne wykorzystanie biomasy, segregacja i utylizacja odpadków stałych, oczyszczalnie ścieków oraz technologie i techniki produkcji rolniczej które nie szkodzą środowisku wiejskiemu