23. "Słoma tanim paliwem ekologicznym"

Słoma, której nadwyżka produkcyjna w Polsce wynosi ponad 10 mln. ton rocznie, może być wykorzystywana do celów energetycznych, jako ważne źródło energii pierwotnej. W filmie zaprezentowano trzy przykłady energetycznego wykorzystania słomy: do ogrzewania małego domku jednorodzinnego, do ogrzewania dużego domu, budynków gospodarczych i szklarni oraz jako element dużej ciepłowni miejskiej.

Proste rysunki animowane wyjaśniają przebiegi technologii. Ważne parametry ekologiczne i ekonomiczne przedstawiono liczbowo na tle obrazów rzeczywistych.