22. "Wieś ekologiczna"

Wśród wielu inicjatyw zmierzających do poprawy stanu środowiska wiejskiego, na uwagę zasługuje budowa pilotowej wsi ekologicznej, w której są wdrażane wszystkie elementy związane z ochroną środowiska naturalnego. W filmie pokazano szereg zagadnień składających się na to przedsięwzięcie: