21. "Obora wolnostanowiskowa, bezściołowa dla krów mlecznych"

Szansę produkowania dobrego mleka i po niskich kosztach własnych, będą mieć tylko gospodarstwa specjalistyczne, utrzymujące co najmniej kilkanaście krów. W filmie przedstawiono nowoczesną oborę wolnostanowiskową, boksową, gdzie krowy trzymane są w systemie bezściółkowym. Omówiono ten typ obór, pokazując i charakteryzując poszczególne jego elementy. Pokazano również żywienie i usuwanie odchodów zwierzęcych, dój - w dojarni typu rybia ość oraz przechowywanie i odbiór mleka. Przedstawiona technologia gwarantuje zachowanie dobrej jakości mikrobiologicznej mleka.