20. "Badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin"

Wśród 300 tysięcy opryskiwaczy użytkowanych w polskim rolnictwie, większość to urządzenia stare, źle konserwowane i źle regulowane, nie zapewniające prawidłowego przebiegu oprysku. W Polsce obowiązują nowe przepisy o ochronie roślin, które kładą duży nacisk na zapewnienie pełnej sprawności opryskiwaczy. W filmie pokazano cały cykl badań jaki musi przejść opryskiwacz aby uzyskać odpowiedni certyfikat, potwierdzający jego sprawność techniczną. Badania takie są wykonywane w specjalnych stacjach diagnostycznych - pokazano ich wyposażenie i unikalną aparaturę badawczą.