19. "Kanalizacja ciśnieniowa i oczyszczalnia ścieków z ociekowym złożem torfowym"

Na tle zaniedbanej, polskiej wsi pod względem infrastruktury technicznej związanej z ochroną środowiska naturalnego, pokazano system kanalizacji ciśnieniowej oraz oczyszczalnię ścieków ze specjalnym złożem torfowym. Ideę rozwiązania przedstawiono schematycznie i dalej w rzeczywistości. Film omawia poszczególne parametry całego systemu, od odbioru ścieków z gospodarstwa domowego do oczyszczalni i stawu kontrolnego - do którego są odprowadzane oczyszczone ścieki. Pokazano konkretne rozwiązania techniczne oraz omówiono najważniejsze parametry związane z oczyszczaniem ścieków.  

"Oczyszczalnia z filtrem gruntowo - korzeniowym"

W filmie pokazano poszczególne fazy budowy oczyszczalni przeznaczonej dla gospodarstwa indywidualnego - kilkuosobowej rodziny, wykorzystującej złoże gruntowo - korzeniowe. Omówiono poszczególne elementy oczyszczalni: trzykomorowy zbiornik osadowy, złoża filtracyjne i studzienkę końcowa, skąd oczyszczone ścieki trafiają do rowu melioracyjnego. Pokazano gotowa oczyszczalnię z nasadzeniami wierzby wiciowej.