17. "Małe elektrownie wodne"

Film pokazuje i omawia dwie małe elektrownie wodne. Na rysunkach animowanych zostały przedstawione podstawowe urządzenia i zespoły robocze elektrowni oraz droga wody przez te zespoły. Dalej są pokazane i omówione obiekty w rzeczywistości. Film zwraca uwagę na korzystny wpływ budowli piętrzących wodę na środowisko naturalne, ponieważ oprócz wytwarzania tzw. czystej energii uzyskuje się poprawę czystości wód, dzięki dodatkowemu napowietrzaniu i zwiększa się małą retencję. Poza tym zbiorniki wodne mogą stanowić element zwiększający atrakcyjność środowiska, np. poprzez wykorzystanie do rekreacji.