16. "Badania bezpieczeństwa użytkowania maszyn rolniczych i ciągników"

Zgodnie z obowiązującymi w Kraju przepisami o badaniach i certyfikacji wyrobów, maszyny i urządzenia rolnicze badane są pod kątem: bezpieczeństwa, zgodności z polskimi normami, jakości itp. Film przedstawia i omawia proces badania wyrobu w certyfikowanym laboratorium badawczym w IBMER. Zostały pokazane i omówione: oględziny wstępne i identyfikacja wyrobu, badania stateczności na specjalnej wywrotnicy, badania wytrzymałości szkieletów kabin i ich mocowania, badania widoczności z kabiny, drgań siedziska, oznakowania tzw. grafiką informacyjna, sprawdzanie osłon elementów niebezpiecznych oraz oznakowania - zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.