15. "Płyty gnojowe"

Filmpokazuje zagrożenia ekologiczne związane z gromadzeniem i przechowywaniem obornika w przypadkowych, nieprzystosowanych do tego miejscach. Dlatego proponuje się budowę specjalnych płyt gnojowych, które zabezpieczają obornik przed utratą cennych składników a odcieki nie zatruwają środowiska. Film pokazuje budowę płyty w oparciu o dokumentację i formy opracowane w Instytucie. Prezentuje kilka przykładów płyt gnojowych.

" Zbiorniki stalowe na płynne odchody zwierzęce"

Płynne odchody zwierzęce należą do najbardziej szkodliwych czynników, powodujących degradację środowiska naturalnego. Jedną z propozycji naszego Instytutu jest magazynowanie gnojówki i gnojowicy w specjalnych, stalowych zbiornikach.
W filmie pokazano budowę takiego zbiornika oraz jego połączenie z gnojownią i budynkiem inwentarskim.
Cała technologia jest tak pomyślana, aby rolnik mógł sam wykonać większość prac.
Na szczególną uwagę zasługuje specjalnie opracowana instalacja do elektrochemicznej ochrony antykorozyjnej zbiornika.