12. "Pługi wahadłowe"

Zaprezentowano dwa typy najnowocześniejszych pługów wahadłowych (dwustronnych z korpusami symetrycznymi) . Na przykładzie pługa dwuskibowego pokazano jego budowę, regulacje i zastosowanie w różnych warunkach polowych Wyeksponowano zalety pracy oraz efekty agrotechniczne i ekonomiczne.