11. "Stacja wytwarzania ciekłych nawozów mineralnych"

Pokazano procesy przygotowania na dużą skalę ciekłych nawozów mineralnych NPK oraz sposoby ich aplikacji. Przedstawiono nowoczesną stację nawozową w Udaninie, która produkuje gotowe, ciekłe nawozy i zaopatruje w nie rolników z całego rejonu.

"Nawożenie roztworem saletrzano - mocznikowym"

Omówiono nowoczesną technikę nawożenia upraw nawozami ciekłymi.Pokazano przystosowanie opryskiwacza do aplikacji RSM, oraz rodzaje i działanie rozpylaczy otworowych. Omówiono korzyści zarówno dla rolników jak i środowiska naturalnego.