10. "Zespołowe użytkowanie maszyn rolniczych"

Pokazano czynniki wpływające na obniżenie kosztów produkcji, w tym mechanizacji. Wyjaśniono składniki i wzajemne zależności tych kosztów. Na przykładach uzasadniono zmniejszanie się kosztów eksploatacji wraz ze wzrostem liczby godzin pracy i powierzchni pól. Omówiono kilka rodzajów rozwiązań wspólnego użytkowania maszyn m. innymi Kółka Maszynowe i Wspólnoty Maszynowe. Scharakteryzowano je i przedstawiono korzyści wynikające z utworzenia Kółka Maszynowego.

"Kółka maszynowe"

Film propaguje w ramach w ramach zespołowego użytkowania maszyn rolniczych zakładanie kółek maszynowych - jako najprostszej formy organizacyjnej do obniżenia kosztów mechanizacji. Charakteryzuje Kółko maszynowe, omawia i pokazuje w skrócie proces zakładania kółka i akcentuje zalety tej formy współpracy dla rolników.