Wydawnictwo - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści
Wydawnictwo

Wydawnictwo ITP od 2010 r. prowadzi działalność wydawniczą obejmującą dwa główne obszary tematyczne:
  • agrośrodowiskowy – ochrona, użytkowanie, kształtowanie krajobrazu i infrastruktury obszarów wiejskich, zasobów wodnych, agroekosystemów, trwałych użytków zielonych, środowiska i przyrody obszarów dolinowych oraz górskich
  • inżynieryjno-techniczny – innowacyjne, kompleksowe technologie w produkcji roślinnej, zwierzęcej, w tym ryb i przetwórstwie rolno-spożywczym, infrastrukturze technicznej wsi oraz w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych; bezpieczeństwo stosowanych technologii oraz użytkowania maszyn i urządzeń.
W ramach swej działalności ITP wydaje:
Politykę wydawniczą kreują Kolegia Wydawnicze, odrębne dla obu pionów i czasopism.
W ich skład wchodzą wybitni w swoich dziedzinach fachowcy.
W 2015 r. po raz pierwszy prezentowaliśmy nasze publikacje na Warszawskich Targach Książki.
Wydawnictwo ITP świadczy również zewnętrzne usługi wydawnicze.
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06
Wróć do spisu treści