Profesura - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści
Postępowanie o nadanie tytułu profesora
Dr hab. inż. Jerzy Barszczewski, prof. nadzw.
Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego wszczęła postępowanie 27 czerwca 2018 roku.
Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego poparła wniosek o nadanie tytułu profesora nauk rolniczych 24 stycznia 2019 roku - uchwała
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06
Wróć do spisu treści