ITP Kraków

Przejdź do treści
DO WYNAJĘCIA
w budynku przy ul. Ułanów 21B w Krakowie
lokale użytkowe
z przeznaczeniem do działalności gospodarczej
 administracyjno-biurowej, usługowej, magazynowej itp.
 
3 pomieszczenia na parterze
o łącznej powierzchni 53,6 m2

7 pomieszczeń na I piętrze
o łącznej powierzchni 114,9 m2
 
Atrakcyjne warunki finansowe
Dogodna lokalizacja – blisko centrum Krakowa
 
Szczegóły dostępne w Sekretariacie Małopolskiego Ośrodka Badawczego ITP:
e-mail: itepkrak@itp.edu.pl
 tel. 694-629-107

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
fax 22 735 75 06
O INSTYTUCIE

Instytut ma osobowość prawną i został wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym − Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer - 0000346302. Siedzibą Instytutu są Falenty, gmina Raszyn, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie.
Instytut może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) w zakresie wymienionym w Statucie.
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Wróć do spisu treści