NCBiR - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści
Projekty finansowane przez NCBiR
 • BIOSTRATEG III Innowacyjna metoda poprawy jakości wody w wielofunkcyjnych zbiornikach retencyjnych; Akronim: ZBIORTUR; ID: 343733 (01.03.2019-31.10.2022) więcej...
 • BIOSTRATEG III Opracowanie innowacyjnej metody oczyszczania powietrza w suszarniach ziarna zbóż i nasion wraz z ograniczaniem emisji zanieczyszczeń; Akronim:ECO-Dryer; ID: 344490 (02.04.2018-01.04.2021)
 • BIOSTRATEG III Innowacje technologiczne oraz system monitoringu, prognozowania i operacyjnego planowania działań melioracyjnych dla precyzyjnego gospodarowania wodą w skali obiektu melioracyjnego; Akronim: INOMEL; ID: 347837 (01.01.2018-31.12.2020) Lider: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy (ITP) więcej...
 • BIOSTRATEG III Modelowanie wpływu gospodarstw rolnych i struktur użytkowania terenu zlewni na przykładzie Gminy Puck na jakość wód lądowych i morskich zlokalizowanych w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego - Zintegrowany Serwis informacyjno-predykcyjny WaterPUCK; Akronim: WaterPUCK; ID: 343927 (01.07.2017-30.06.2020) więcej...
 • BIOSTRATEG III Bioprodukty z biomasy lignocelulozowej pozyskanej z gruntów marginalnych w celu wypełnienia luki obecnej w narodowej biogospodarce.; Akronim:BioMagic; ID: 344253 (01.12.2017-30.11.2020) więcej...
 • BIOSTRATEG II Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej; Akronim: KOMPUTYL; ID: 298357 (01.04.2016-31.03.2019)
 • BIOSTRATEG II Innowacyjne podejście wspierające monitoring nieleśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000, z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych; Akronim: HabitARS; ID: 297915 (01.01.2016-31.12.2018) więcej...
 • BIOSTRATEG I Badania oraz przygotowanie do wdrożenia technologii wytwarzania energii i ciepła w kotłowni zasilanej zmikronizowaną biomasą; Akronim: BioCHP; ID: 270684 (01.06.2015-31.01.2019) więcej...
 • BIOSTRATEG I Interdyscyplinarne badania nad poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym polskiego rolnictwa; Akronim: BIOGASⅇ ID: 269056 (01.04.2015-31.03.2019) więcej...
 • Effect of Climatic Changes on Grassland Growth, its Water Conditions and Biomass; Akronim: FINEGRASS, POL-NOR/203426/82/2013 (15.12.2013-14.12.2016)
 • INNOTECH Opracowanie technologii oraz przygotowanie do wdrożenia produkcji surowego oleju rzepakowego o podwyższonej jakości; Akronim: COIL, nr 181835 (01.06.2013-31.05.2016)
 • INNOTECH Biologiczna stabilizacja mikrobiologii wody przeznaczonej do spożycia; Akronim: M Woda, nr 181844 (01.05.2013-30.04.2016)
 • Zrównoważone użytkowanie zlewni zbiorników wodnych. Akronim: SALMAR; nr WPN/1/2012  (01.09.2012-31.12.2015) więcej...
 • Modelowanie europejskiego rolnictwa ze zmianami klimatu dla bezpieczeństwa żywności / Szczegółowa ocena ryzyka restytucji gospodarki pasterskiej w Karpatach w aspekcie bezpieczeństwa żywnościowego (P122); Akronim: FACCE MACSUR/SZORG (P122); FACCE JPI/07/2012   (01.06.2012-31.05.2015)
 • Technologiczna i ekologiczna modernizacja wybranych gospodarstw rodzinnych; N R12 0043 06 (01.05.2009-30.04.2012)
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści