Michał Czarnecki - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
PRODUKT POLSKI
image/svg+xml
Przejdź do treści
mgr inż. Michał Czarnecki
Zakład Technologiczny
Informacje

Mgr inż. Michał Czarnecki
Asystent
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Poznaniu
ul. Biskupińska 67
60-463 Poznań
tel. 692 366 746
e-mail: m.czarnecki@itp.edu.pl
Wykształcenie

2019 –tytuł inżyniera w dziedzinie nauk technicznych, na kierunku ENERGETYKA w specjalności EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2021 – tytuł magistra w dziedzinie nauk technicznych, na kierunku ELEKTROTECHNIKA w specjalności TECHNIKA ŚWIETLNA
Inne:
2020 – ukończenie III semestralnych studiów PRZYGOTOWANIE EDUKACYJNE DO NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH I TECHNICZNO-ZAWODOWYCH
Zainteresowania naukowe (słowa kluczowe)

Odnawialne źródła energii, magazynowanie energii, biopaliwa, elektroenergetyka,zagospodarowanie odpadów i pozostałości poprodukcyjnych, gospodarka obiegu zamkniętego, paliwa, produkcja i przetwarzanie paliw, przetwarzanie energii, biomasa, stechiometria, współspalanie

Wybrane publikacje

Michał Czarnecki, Andrzej Myczko, Marcin Herkowiak, Edyta Wrzesińska-Jędrusiak. 2021. Stan i perspektywy wykorzystania wysokokalorycznych paliw gazowych i ich mieszanin”. Rozdział w monografii pod redakcją prof. W. Romaniuka „Doskonalenie technologii produkcji rolnej, w tym energii odnawialnej, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju”.
Wiesław Łyskawinski, Cezary Jędryczka, Dorota Stachowiak, Piotr Łukaszewicz, Michał Czarnecki. 2022. Finite element analysis and experimental verification of high reliability synchronous reluctance machine. Maintenance and reliability. Doi 10.17531/ein.2022.2.20
Wybrane patenty, wzory użytkowe

Brak danych.
Projekty, granty

Starszy pracownik techniczny w  projekcie pt.: „Opracowanie technologii racjonalnego zagospodarowania strużyn z przetwórstwa skór”, akronim MIZDRA 2.0. Realizowany w latach 2021-2023. Umowa nr POIR.04.01.04-00-0071/20-00 z dnia 28.01.2021 r. współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Ekspert w zadaniu 4 „Wsparcie prac związanych z przygotowaniem Plany strategicznego WPR na lata 2023-2027” w ramach dotacji przyznanej na rok 2021 na podstawie umowy nr DSR.nw.070.11.2021 zawartej z MRiRW.
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści