Maria Strzelczyk - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
PRODUKT POLSKI
image/svg+xml
Przejdź do treści
dr hab. inż. Maria Strzelczyk
Zakład Technologiczny
Informacje

Dr hab. inż. Maria Strzelczyk,
Profesor ITP-PIB
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział we Wrocławiu
ul. Heleny Motykówny 7
51-209 Wrocław
tel. 694 467 433
e-mail: m.strzelczyk@itp.edu.pl
Wykształcenie

  • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach; stopień naukowy Doktora Habilitowanego Nauk Rolniczych w dyscyplinie OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA - 2014r.
  • Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji; stopień naukowy Doktora Nauk Rolniczych w zakresie KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA -  2003r.
  • Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska; tytuł magistra inżyniera Inżynierii Melioracyjnej i Ochrony Środowiska – 1996r.
   
Zainteresowania naukowe (słowa kluczowe)

  • zanieczyszczenie i ochrona jakości wód i gleb,
  • ospodarka wodno-ściekowa na terenach wiejskich, gospodarka odpadami,
  • inżynieria i ochrona środowiska,
  • biogospodarka, gospodarka o obiegu zamkniętym, biosekwestracja, biowęgiel w rolnictwie, rośliny energetyczne,
     
Wybrane publikacje

Brak danych.
Wybrane patenty, wzory użytkowe

Brak danych.
Projekty, granty

Brak danych.
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści