LAB WR-AW - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści
Laboratorium badawcze - Oddział we Wrocławiu
Oferta badań laboratoryjnych
Zapraszamy do współpracy


Oznaczenia w wodach gruntowych, odciekach, opadach atmosferycznych, ściekach komunalnych:
 • pomiar pH
 • przewodność elektryczna właściwa
 • chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)
 • biologiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)
 • zawartość składników mineralnych: N-NO3, N-NH4, P-PO4
 • obliczanie zawartości: Nog
 • zawartość chlorków
 • zawiesiny
Oznaczenia w glebie:
 • pH w 1mol KCl i w H2O
 • zawartość suchej masy
 • zawartość substancji organicznej
 • zawartość ogólnego węgla organicznego OWO
 • zawartość składników mineralnych w wyciągu wodnym: N-NO3, N- NH4
 • zawartość składników mineralnych po mineralizacji:  P, Nog
 • zawartość składników przyswajalnych: P
 • kwasowość hydrolityczna
Oznaczenia w osadach i kompostach:
 • pomiar pH
 • zawartość suchej masy
 • zawartość substancji organicznej
 • zawartość ogólnego węgla organicznego OWO
 • zawartość składników mineralnych w wyciągu wodnym: N-NO3, N- NH4
 • zawartość składników mineralnych po mineralizacji:  P, Nog
 • zawartość chlorków
Oznaczenia w roślinności:
 • zawartość składników mineralnych w wyciągu wodnym: P, N-NO3, N- NH4
 • zawartość ogólna składników mineralnych: Nog
 • zawartość ogólnego węgla organicznego OWO
 • zawartość suchej masy
 • zawartość substancji organicznej
Testy fitotoksyczności:
Określenie fitotoksyczności badanych substancji przy użyciu mikrobiotestu Phytotoxkit firmy MicroBioTests Inc polegającego na optycznej analizie obrazu cyfrowego i  pomiarze zahamowania (lub całkowitego braku) kiełkowania i wzrostu młodych korzeni specjalnie wyselekcjonowanych nasion po kilkudniowej ekspozycji na działanie badanych substancji lub skażonej gleby. Test może być wykorzystywany do badania gleb, kompostów, ścieków używanych do nawadniania, określania toksyczności substancji chemicznych i biocydów.
Kontakt:
dr  Joanna Godzwon
tel. 694 674 070  mail: j.godzwon@itp.edu.pl
dr  Paulina Majewska
tel. 694 665 651  mail: p.majewska@itp.edu.pl
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści