KOT - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
PRODUKT POLSKI
image/svg+xml
Przejdź do treści
KRAJOWE OCENY TECHNICZNE
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Państwowy Instytut Badawczy na podstawie Decyzji Nr 1/KJOT/WB/2019 o zmianie decyzji Nr 4/KJOT/WB/17 o wyznaczeniu Krajowej Jednostki Oceny Technicznej (KJOT) uprawniony jest do wydawania Krajowych Ocen Technicznych w zakresie:
1. Wyroby prefabrykowane z betonu zwykłego / lekkiego / komórkowego,
2. Geotekstylia, geomembrany i wyroby związane,
3. Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne,
4. Konstrukcyjne wyroby metalowe i wyroby pomocnicze,
5. Kruszywa,
6. Rury, zbiorniki i wyroby pomocnicze niestykające się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi,
Wykaz wydanych Krajowych Ocen Technicznych:
KONTAKT:
TEL, 22 243 53 85, 22 243 54 64, 22 243 52 36
e-mail: oceny.opinie@itp.edu.pl
OPINIE NAWOZOWE, INSTRUKCJE STOSOWANIA
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Państwowy Instytut Badawczy uprawniony jest do:
- prowadzenia postępowań związanych z wydawaniem opinii dotyczących nawozów, środków poprawiających właściwości gleby i stymulatorów wzrostu stosowanych na użytkach zielonych, a także "Instrukcji stosowania".
KONTAKT:
TEL, 22 243 53 85, 22 243 54 64, 22 243 52 36
e-mail: oceny.opinie@itp.edu.pl
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści