Konferencja wrzesien 2022 - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści
XXVIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA


W dniach 21 i 22 września 2022 r. w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym Państwowym Instytucie Badawczym w Falentach odbyła się XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, nt. „Problemów zrównoważonego rolnictwa, ochrona obszarów wiejskich, zasobów wodnych i środowiska”. Konferencja była transmitowana on-line.
Podczas Konferencji były omawiane i analizowane następujące zagadnienia:
 
 • zrównoważonej produkcji rolnej, gospodarki o obiegu zamkniętym z uwzględnieniem ochrony środowiska, rolnictwa ekologicznego i przeciwdziałania zmianom klimatu,
 • innowacyjnych rozwiązań technologicznych dla zrównoważonej produkcji rolnej, w tym zwierzęcej łącznie z OZE ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania mikrobiogazowni rolniczych,
 • innowacyjnego i inteligentnego rolnictwa, zastosowania dronów i sztucznej inteligencji w celu  podnoszenia efektywności  produkcji,
 • zastosowanie konopi przemysłowych dla rolnictwa i biogospodarki oraz w bioenergetyce - np. produkcja elementów budowlanych (bloczki konopne, materiały izolacyjne, płyty paździerzowe), włókna stanowiące surowiec np. do produkcji materiałów ubraniowych, bandaży, bielizny oraz produkcja biogazu i produkcja olejków na potrzeby medycyny,
 • zarządzania zasobami naturalnymi oraz glebami i ochronę przyrody,
 • gospodarki wodno-ściekowej i odpadami oraz infrastruktury wsi,
 • ochrony i ekologii wód, zanieczyszczenia wód oraz wpływu na bioróżnorodność.
             

Wystąpienia zostały zaprezentowane na sesjach tematycznych:
- w dniu 21 września 2022:
 
 • Sekcja szkoleniowa prowadzona przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Krajowy Punkt Kontaktowy: Horyzont Europa - Klaster 6 Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko.;
 • Energetyka i OZE na obszarach wiejskich;
 • Innowacje w rolnictwie - drony i sztuczna inteligencja;
 • Innowacje w rolnictwie - konopie;
 • Problemy zrównoważonej produkcji rolnej - część I.
         
- w dniu 22 września 2022:
 
 • Problemy zrównoważonej produkcji rolnej - część II;
 • Energetyka i OZE na obszarach wiejskich;
 • Woda na obszarach wiejskich, w tym gospodarka ściekami;
 • Ochrona środowiska i infrastruktura obszarów wiejskich.
       
Tematyka Konferencji, a także proponowane rozwiązania, mogą przyczynić się do upowszechnienia zrównoważonego rozwoju w rolnictwie. Sesje tematyczne można podsumować następującymi stwierdzeniami:
 
 • potrzebny jest dalszy rozwój gospodarstw rolnych zgodnie z zasadą zrównoważenia, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzania innowacji, racjonalnej gospodarki  składnikami nawozowymi, w tym nawozami naturalnymi i  wytwarzania energii ze źródeł alternatywnych, a także odpadów z przetwórstwa rolno-spożywczego,
 • należy dbać o wodę w kraju i na świecie ze względu na ograniczone jej zasoby, m.in. poprzez dobór racjonalnych metod zagospodarowania.
   
W XXVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej brało udział ponad 100 uczestników z kraju i zagranicy reprezentujących następujące instytucje:
 
-  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
-  Politechnikę Koszalińską,
-  Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży,
-  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
-  Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
-  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
-  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
-  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
-  Politechnikę Białostocką,
-  Politechnikę Bydgoską,
-  Uniwersytet Zielonogórski,
-  Instytut Badań Przepływowych, Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku,
-  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
-  Polskie Stowarzyszenie Producentów i Przetwórców Konopi,
-  Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania,
-  Uniwersytet Szczeciński,
-  Łotewski Uniwersytet Rolniczy, Jelgava, Łotwa,
-  Uniwersytet w Palermo, Włochy,
-  Uniwersytet w Bolonii, Włochy,
-  Uniwersytet w Bukareszcie, Rumunia,
-  Uniwersytet w Jaen, Hiszpania,
-  Uniwersytet Hyderabad, CCS Haryana,
-  Uniwersytet Rolniczy, Indie,
-  Uniwersytet Banja Luka, Bośnia i Hercegowina,
-  Uniwersytet Nauk Stosowanych w Lubece, Niemcy,
-  McGill Uniwersytet, Kanada,
-  Uniwersytet 20 sierpnia 1955 w Skikda, Algieria,
-  Uniwersytet Flinders w Adelaide, Australia,
-  Uniwersytet Technologiczny w Lulea, Szwecja,
-  Uniwersytet w Exeter, Wielka Brytania,
-  Instytut Badawczy Biologii i Rolnictwa, Egipt,
-  Uniwersytet Bahauddin Zakariya, Pakistan,
-  Uniwersytet Alaaddin Keykubat w  Alanyi, Turcja,
                                                                 
a także prywatni przedsiębiorcy:
 
-  Ekolaby.net,
-  barszcz.edu.pl,
-  byteLAKE,
-  drone-eye.pl
-  Smart Secure Networks,
-  AGRAVES Sp. z o.o.,
-  TRUSTT,
-  Polski Klaster IoT i AI SINOTAIC;
-  Cannabotanique,
-  TESTMER Warszawa S.A.,
-  WOLF System Sp. z o.o.,
-  Plantalux.
                       
Na Konferencji zostało wygłoszonych 48 referatów w języku polskim i angielskim. W trakcie trwania Konferencji zapewnione było tłumaczenie dla uczestników.
 
Organizacja XXVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej była możliwa dzięki współorganizatorom:
 
-  Katedrze Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
-  Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży,
-  Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,
-  Uniwersytetowi Rolniczemu im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
       
Sponsorami Konferencji byli:
 
-  WOLF SYSTEM Sp. z o.o.,
-  TESTMER Warszawa S.A.,
-   Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego,
     
Patronat  medialny sprawowali:
 
-  Czasopismo Polish Technical Review,
-  Internetowy Dziennik B2B „Teraz Środowisko”,
-  Internetowy Portal Energia Dla Wsi.
     
W wyniku nadesłanych prac Uczestników XXVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej zostaną wydane dwie monografie:
 
 1. Monografia pt. „Problemy zrównoważonego rolnictwa, w tym elementy OZE, ochrona obszarów wiejskich, zasobów wodnych i środowiska”.
 2. Monografia pt. „Problems of sustainable development in agriculture including environment protection and alternative energy production as well as biogas”.
 
 
Serdecznie dziękujemy Współorganizatorom, Sponsorom, Patronom i Uczestnikom za wsparcie i aktywny udział w Konferencji!

Program Konferencji (plik do pobrania)


Prezentacje udostępnione przez Prelegentów:
 1. Bożena Podlaska, NCBiR - Krajowy Punkt Kontaktowy. Horyzont Europa Klaster 6 - Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko.
 2. Barbara Dybek, Grzegorz Wałowski, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Państwowy Instytut Badawczy,O/Poznań. Techniczno-technologiczne aspekty ciepłownictwa w energetyce zawodowej przy spalaniu paliw odnawialnych.
 3. Magdalena Tymińska, Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży (dawniej WSA w Łomży). Analiza porównawcza instalacji fotowoltaicznych wykorzystywanych do zasilania gospodarstwa rolnego.
 4. Ewa Golisz, Grażyna Wójcik, Adam Kupczyk, Marek Gaworski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Sektor biogazu w Polsce na tle innych odnawialnych źródeł.
 5. Juris Priekulis, Laima Berzina, Latvian University of Agriculture. Analysis of Dairy Cow Manure Management Systems Regarding to 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.
 6. Jan Cebula, Instytut Badań Przepływowych, Polska Akademia Nauk w Gdańsku. Tworzenie depozytu w silnikach gazowych wykorzystujących biogaz rolniczych.
 7. Mikołaj Baum, Roman Zapała, Agraves Sp. z o.o. Wyniki badań nad koncepcją modelu oprogramowania dla mobilnego elektronicznego asystenta rolnika. Gospodarowanie nawozami naturalnymi.
 8. Piotr Mędrzycki, Izabela Sachajdakiewicz*, Jacek Jabłoński**, Ekolaby.net, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, *barszcz.edu.pl, **drone-eye.pl. Mapowanie społeczne, drony, uczenie maszynowe i projektowanie ekosystemów w zarządzaniu gatunkami inwazyjnymi.
 9. Marcin Rojek, byteLAKE. Ewa Guard, czyli jak sztuczna inteligencja (SI; AI, Artificial Intelligence) oraz drony są wykorzystywane w ochronie środowiska.
 10. Aleksandra Pachuta, Politechnika Koszalińska. Innowacje w precyzyjnej ochronie sadów - drony.
 11. Marek  Hryniewicz, Mariusz Nazaruk*, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy, O/Warszawa, *Cannabotanique. Uprawa konopi w ITP-PIB - doświadczenia polowe i kierunki rozwoju.
 12. Mike Sikorski, TRUSTT. Kontrola, audyt i optymalizacja procesów farmaceutycznych i jakościowych w uprawie konopi medycznych przy użyciu najnowszych technologii tracingowych.
 13. Agnieszka Kowalczyk, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy, O/Kraków. Wpływ intensywnego rolnictwa na jakości wód i gleb - metodyka badań.
 14. Aleksander Jędruś, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Nowe badania nad pomiarami temperatury w kubku udojowym.
 15. Mariusz Dawidziuk, Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży (dawniej WSA w Łomży). Rozwiązania techniczno-technologiczne stosowane w produkcji mleka na przykładzie rodzinnych gospodarstw.
 16. Maris Mangalis, Juris Priekulis, Latvia University of Life Sciences and Technologies. Studies of types of litter used in Latvian dairy farms.
 17. Krzysztof  Wiśniewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wpływ kwasów organicznych na strukturę betonów do silosów na kiszonki.
 18. Jan Barwicki, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dystrybucja produkowanych artykułów rolnych w aspekcie wyżywienia ludności świata.
 19. Andrzej Borusiewicz, Wacław Romaniuk*, Stanisław Winnicki, Andrzej Marczuk**, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, *Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Państwowy Instytut Badawczy, O/Warszawa, **Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Porównanie doju krów w sposób konwencjonalny i robotem.
 20. Tomasz Stosik, Politechnika Bydgoska. Rolnictwo ekologiczne jako zrównoważony element produkcji rolnej w skali kraju i województwa kujawsko-pomorskiego.
 21. Marek Gaworski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Modernizacja technicznego wyposażenia gospodarstw rolnych a zainteresowanie dotacjami unijnymi w Polsce.
 22. Aleksandra Łukomska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Wzrost opłacalności produkcji biogazu i biometanu na przestrzeni ostatnich lat.
 23. Waldemar Zielewicz*, Barbara Wróbel, Anna Paszkiewicz-Jasińska, Wojciech Stopa, Kinga Borek, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Państwowy Instytut Badawczy,  *Uniwersytet  Przyrodniczy w Poznaniu. Wpływ terminu koszenia łąk na plon biomasy oraz jej przydatność do produkcji biogazu.
 24. Stanisław Derehajło, Gospodarstwo Rolne Elektrownia fotowoltaiczna jako źródło energii zasilające gospodarstwo rolne - analiza przypadku.
 25. Adam Brysiewicz, Przemysław Czerniejewski*, Bartosz Kierasiński, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Państwowy Instytut Badawczy, O/Szczecin, *Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Prace utrzymaniowe w małych ciekach zlokalizowanych na obszarach rolniczych i ich wpływ na bioróżnorodność.
 26. Jarosław Dąbrowski, Przemysław Czerniejewski*, Agnieszka Rybczyk*, Krzysztof Formicki*, Adam Tański*, Agata Korzelecka-Orkisz*, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Państwowy Instytut Badawczy O/Szczecin *Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Struktura długości, masy i kondycji certy (Vimba vimba L.) w okresie jesiennym w jeziorze Dąbie.
 27. Przemysław Czerniejewski, Jarosław Dąbrowski*, Adam Brysiewicz*, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, *Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy, O/Szczecin. Rangia cuneata (Sowerby, 1831) - nowy inwazyjny gatunek małży w estuarium Odry.
 28. Karolina Kolasińska, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Państwowy Instytut Badawczy O/Falenty. Przenośny próg piętrzący jako magazyn do retencjonowania i wykorzystania wody opadowej.
 29. Ortega Gonzalez Gema, Juan Manuel Barragan,Fernando Ortega and Francisco Guerrero, University of Jaén. Economic consequence of wetlands dissapareance in the Mediterranean region.
 30. Hanna Siwek, Paweł Mickiewicz, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Problemy troficzne dolnego odcinka rzeki Odry.
 31. Juan Diego Gilbert, Francisco J. Márquez,Fernando Ortega, Francisco Guerrero. Departamento de Biología Animal,Biología Vegetal y Ecología. University of Jaén, Spain. Macroinvertebrate metacommunity in Mediterranean mountain ponds (South Spain).
 32. Maciej Kuboń, Urszula Malaga-Toboła, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Logistyka odpadów w aspekcie gospodarki o obiegu zamkniętym.
 33. Mateusz Malinowski, Janusz Kidoń,Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Wykorzystanie wielokryterialnej analizy AHP w planowaniu modernizacji infrastruktury drogowej na obszarach wiejskich.
 34. Giuseppe Bazan, Universita degli Studi di Palermo, Italy. Biodiversity and Historical Irrigation Agroecosystems of Sicily.
 35. Jerzy Barszczewski, Gabryszuk Mirosław, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy, O/Falenty. Ocena sposobów podsiewu łąk metodą siewu bezpośredniego w zróżnicowanych warunkach agrometeorologicznych.
 36. Martyna Sobczyk, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy,O/Szczecin. Identification of additional restorer genes in the mapping population [544CxMO]tBC1.
 37. Halina Jagielska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Environmental protection and just investment process
 38. Ewelina Nowak, Jolanta Różycka, Polskie Stowarzyszenie Producentów i Przetwórców Konopi. Konopie jako odnawialne źródło energii i rekultywacja gleby poprzez fitoremediacje.
 39. Ewa Kanecka-Geszke, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Państwowy Instytut Badawczy, O/Bydgoszcz. Innowacyjne narzędzie do planowania nawodnień upraw rolniczych.
                                   INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
                                   PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
                                   Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
                                   NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
                                   tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
                                   INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
                                   PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
                                   Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
                                   NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
                                   tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
                                   Wróć do spisu treści