Konferencja wrzesien 2020 - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści
KONFERENCJA

XXVI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

W dniu 16 września 2020 r. w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyła się XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. „Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu”. Konferencja była transmitowana on-line przez firmę Network Expert.
Podczas Konferencji było poruszanych wiele tematów dotyczących zrównoważonego rozwoju w produkcji zwierzęcej i roślinnej, ochrony środowiska oraz energii odnawialnej. Konferencja rozpoczęła się od bloku szkoleniowego dotyczącego programów badawczych Unii Europejskiej oraz dotacji na innowacje. W tym temacie zostały wygłoszone dwie prezentacje przygotowane przez Panią Bożenę Podlaską z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej oraz Pana Łukasza Kurka z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
W trakcie sesji tematycznych prezentowane były zagadnienia obejmujące innowacyjne rozwiązania w produkcji rolnej z uwzględnieniem chowu zwierząt i pozyskania energii odnawialnej oraz wybrane zagadnienia produkcji zwierzęcej z elementami infrastruktury na obszarach wiejskich.
W XXVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej brało udział 115 uczestników z kraju i zagranicy (Federacji Rosyjskiej, Białorusi i Łotwy) z następujących instytucji:
- Politechniki Koszalińskiej,
- Wyższej Szkoły Agrobiznesu,
- Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
- Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
- Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
- Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
- Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
- Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
- Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie,
- Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej,
- Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
- Instytutu Ochrony Roślin PIB Terenowej Stacji Doświadczalnej w Białymstoku,
- Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
- Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu,
- BELAGROMECH, Mińsk, Białoruś,
- GNU VNII Kormov im. V.R. Viliamsa, Moskwa, Rosja (Instytut Pasz),
- RUNIP "IMSKH NAN Belarusi", Mińsk, Białoruś (Instytut Energetyki),
- Łotewskiego Uniwersytetu Rolniczego, Jelgava, Łotwa
- GNU NIISH Rolniczy Instytut Naukowo-Badawczy, Kirów, Rosja
- FGBNU FANC Północnego-Wschodu im. N.V. Rudnickiego, Kirów, Rosja,
- Państwowego Inżynieryjno-Ekonomicznego Instytutu w Knyaginino, Rosja,
- De Heus,
- TESTMER Warszawa S.A.,
- WOLF System Sp. z o.o.,
- Lely East Sp. z o.o.
Na Konferencji zostało wygłoszonych 25 referatów i 10 posterów, z czego 12 wystąpień odbyło się w językach obcych (w języku rosyjskim i angielskim).
Organizacja XXVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej była możliwa dzięki współorganizatorom:
-  Katedrze Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
-  Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży,
-  Zakładowi Organizacji, Zarządzania i Inżynierii Produkcji SGGW,
-  Uniwersytetowi Rolniczemu w Krakowie.
Sponsorami Konferencji byli:
-  WOLF SYSTEM Sp. z o.o.,
-  TESTMER Warszawa S.A.
Patronat  medialny sprawowali:
-  Czasopismo Polish Technical Review,
-  Internetowy Dziennik B2B „Teraz Środowisko”,
-  Telewizja Interaktywna AgroNews.com.
W wyniku nadesłanych prac Uczestników XXVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej wydano trzy monografie w formie elektronicznej i formie papierowej:
  1. Monografia pt. „Innowacyjne technologie pozyskania energii odnawialnej”, ss. 190.
  2. Monografia pt. „Innowacyjne rozwiązania w produkcji rolnej ze szczególnym uwzględnieniem chowu zwierząt”, ss. 370.
  3. Monografia pt. „Проблемы интенсификации животноводства с учетом охраны окружающей среды и производства альтернаtивных исtочников энергии, в том числе биогаза (Problems of intensification of animal production including environment protection and alternative energy production as well as biogas)", ss. 111.
 
Serdecznie dziękujemy Współorganizatorom, Sponsorom i Uczestnikom za wsparcie i aktywny udział w Konferencji!
Fotoreportaż:
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści