Konferencja wrzesien 2019 - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
PRODUKT POLSKI
image/svg+xml
Przejdź do treści
KONFERENCJA

JUBILEUSZOWA XXV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

W dniach 11-12 września w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach oraz w Hotelu 4 Żywioły w Falentach odbyła się XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztofa Ardanowskiego nt. „Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu”.
Podczas Konferencji było poruszanych wiele tematów dotyczących zrównoważonego rozwoju w produkcji zwierzęcej i roślinnej, ochrony środowiska i energii odnawialnej. W trakcie sesji prezentowane były zagadnienia m.in.:
  • krajowe i zagraniczne rozwiązania w zakresie technologii produkcji zwierzęcej i roślinnej,
  • kierunki prac w zakresie rozwoju, automatyzacji technologii chowu zwierząt z uwzględnieniem ich dobrostanu i ochrony środowiska,
  • możliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii według określonych potrzeb produkcji rolniczej,
  • metody pozyskania biogazu z nawozów naturalnych i produkcji roślinnej,
  • metody zagospodarowania pofermentu,
  • rozwiązania technologiczne i rezultaty badań w zakresie zastosowania odnawialnych źródeł energii w produkcji zwierzęcej oraz ograniczenia emisji gazów szklarniowych i amoniaku,
  • innowacyjne rozwiązania w zakresie technologii budownictwa inwentarskiego, niskoemisyjnego i niskoenergetycznego.
W XXV Międzynarodowej Konferencji Naukowej brało udział około 90 uczestników z zagranicy (Federacji Rosyjskiej, Białorusi i Łotwy) i kraju. Uczestnicy reprezentowali następujące instytucje oraz prywatne firmy:
- Politechnikę Koszalińską,
- Wyższą Szkołę Agrobiznesu,
- Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
- Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
- Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
- Instytut Zootechniki PIB w Krakowie,
- Zachodniopomorską Izbę Rolniczą,
- Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
- Instytut Ochrony Roślin PIB Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku
- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
- Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa PIB Puławy,
- Politechnika Śląska,
- Państwowa Akademia Nauk, Gdańsk,
-  BELAGROMECH, Mińsk, Białoruś,
- GNU VNII Kormov im. V.R. Viliamsa, Moskwa, Rosja (Instytut Pasz),
- RUNIP "IMSKH NAN Belarusi", Mińsk, Białoruś (Instytut Energetyki),
- Łotewski Uniwersytet Rolniczy, Jeglava, Łotwa
- GNU NIISH Rolniczy Instytut Naukowo-Badawczy, Kirów, Rosja
- FGBNU FANC Północnego-Wschodu im. N.V. Rudnickiego, Kirów, Rosja,
- Państwowy Inyżnieryjno-Ekonomiczny Instutut w Knyaginino, Rosja,
- RENK - Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.,
- TESTMER Warszawa S.A.,
- WOLF System Sp. z o.o.,
- AgroNews.com Telewizja Interaktywna,
- Internetowy Dziennik B2B „Teraz Środowisko”.
Na Konferencji zostały wygłoszone 61 referatów, z czego 26 w językach obcych (w języku rosyjskim i angielskim). W pierwszym dniu Konferencji wystąpienia zostały podzielone na referaty plenarne o tematyce: innowacyjnych technik oraz rozwiązań w chowie zwierząt i produkcji roślinnej oraz ochrony środowiska (m.in. ograniczenia emisji amoniaku).
Następnie poszczególne wystąpienia podzielono na sekcje tematyczne. Pierwsza była sekcja pt. „Podstawowe problemy w chowie zwierząt, produkcji energii odnawialnej i infrastruktura obszarów wiejskich”. Sekcji druga poruszała tematy „Podstawowych problemów w chowie zwierząt z uwzględnieniem ochrony środowiska”, zaś tematyka sekcji trzeciej miała tytuł „Podstawowe problemy w produkcji energii odnawialnej z uwzględnieniem ochrony środowiska”.
Drugiego dnia była prowadzona sekcja pt. „Podstawowe problemy w produkcji zwierzęcej i roślinnej z uwzględnieniem ochrony środowiska i energii odnawialnej”.
W trakcie trwania obrad uczestnicy wymieniali między sobą informacje naukowo-badawcze i wdrożeniowe oraz określali formy dalszej współpracy.
W ramach prac konferencyjnych w dniu 12 września zorganizowano sesję wyjazdową dla gości zagranicznych do Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, Oddział w Poznaniu.
Organizacja XXV Międzynarodowej Konferencji Naukowej była możliwa dzięki współorganizatorom:
- Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
- Katedrze Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
- Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży.
Sponsorami Konferencji byli:
- LUBELLA FOOD Sp. z o.o., Sp. k.,
- WOLF SYSTEM Sp. z o.o.,
- TESTMER Warszawa S.A.,
- POL-FOODS Sp. z o.o.
Patronami honorowymi byli: UPEBI - Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego oraz POLSUS - Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej.
Patronami medialnymi byli:
- Czasopismo Polish Technical Review
- Internetowy Dziennik B2B „Teraz Środowisko”,
- Telewizja Interaktywna AgroNews.com.
W wyniku nadesłanych prac Uczestników XXV Międzynarodowej Konferencji Naukowej wydano dwie monografie:
Fotoreportaż:
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści