Konferencja wrzesien 2018 - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
PRODUKT POLSKI
image/svg+xml
Przejdź do treści
Konferencja
XXIV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

W dniach 25-26 września w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach, Oddział w Warszawie, odbyła się XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztofa Ardanowskiego nt. Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu.
Na sesjach podczas trwania Konferencji były poruszane tematy:
 1. Z zakresu kompleksowych badań procesów technologicznych w produkcji zwierzęcej z elementami otaczającej infrastruktury ze szczególnym uwzględnieniem dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska.
 2. Określenia przyszłościowych kierunków rozwoju technologii chowu zwierząt z uwzględnieniem ograniczeń ochrony środowiska, a także rozwoju nowoczesnych technik, w tym automatyzacji rolnictwa.
 3. Analizy potrzeb i możliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii na potrzeby produkcji rolniczej ze szczególnych uwzględnieniem produkcji zwierzęcej wraz z metodami pozyskiwania biogazu z nawozu naturalnego i produkcji roślinnej oraz metody zagospodarowania pozostałości pofermentacyjnej.
 4. Zdefiniowania kierunków prac w zakresie zmniejszenia nakładów energii klasycznej (zwłaszcza elektrycznej), a rozwoju energii odnawialnej.
 5. Przedstawienia rozwiązań technologicznych i rezultatów badań w zakresie zastosowania OZE w produkcji zwierzęcej oraz ograniczenia emisji gazów szklarniowych i amoniaku.
 6. Promocji polskich rozwiązań w zakresie nowoczesnych i innowacyjnych technologii produkcji zwierzęcej, w tym budownictwa inwentarskiego, niskoemisyjnego i niskoenergetycznego.
W XXIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej brało udział około 80 uczestników z zagranicy (Federacji Rosyjskiej, Białorusi i Łotwy) i kraju. Uczestnicy z Polski pochodzili z Instytutów i Uczelni krajowych, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Urzędów Wojewódzkich oraz prywatnych firm. Gościem honorowym Konferencji był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Jan Krzysztof Ardanowski.
Na Konferencji zostały wygłoszone 54 referaty, z czego 20 w językach obcych (w języku rosyjskim i angielskim). W pierwszym dniu Konferencji wystąpienia zostały podzielone na referaty plenarne o tematyce innowacyjnych technik oraz rozwiązań w chowie zwierząt z elementami produkcji roślinnej, a następnie poszczególne wystąpienia przydzielono do: sekcji 1 pt. Podstawowe problemy w chowie zwierząt i sekcji 2 pt. Podstawowe problemy w produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i energii odnawialnej. Drugiego dnia referaty zostały podzielone na sekcję 1 pt. Podstawowe problemy w chowie zwierząt i produkcji roślinnej oraz elementy infrastruktury i sekcję 2 pt. Podstawowe problemy w produkcji zwierzęcej i roślinnej z uwzględnieniem ochrony środowiska i energii odnawialnej. W trakcie trwania obrad uczestniczy wymieniali między sobą informacje naukowo-badawcze i wdrożeniowe oraz określali formy dalszej współpracy.
W ramach prac konferencyjnych w dniu 25 września zorganizowano sesję wyjazdową dla gości zagranicznych do Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (Katedra Maszyn Rolniczych, Leśnych i Transportowych).
Organizacja XXIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej była możliwa dzięki współorganizatorom:
 • Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • Katedrze Inżynierii Systemów Agrotechnicznych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
 • Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży.
Sponsorami Konferencji byli:
 • WOLF SYSTEM Sp. z o.o.,
 • TESTMER Warszawa S.A.
Patronem honorowym było UPEBI - Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego, zaś patronami medialnymi: Internetowy Dziennik B2B "Teraz Środowisko" oraz Portal Rolniczy Rynek-Rolny.pl.
W wyniku nadesłanych prac Uczestników XXIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej wydano dwie monografie:
 1. Monografia pt. Innowacyjne technologie w produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem standardów Unii Europejskiej, ochrony środowiska i energii odnawialnej;
 2. Monografia pt. (Problems of intensification of animal production including environment protection and alternative energy production as well as biogas)".

   

Fotoreportaż:
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści