Konferencja czerwiec 2019 - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści
Konferencja
image/svg+xml

Oddział w Poznaniu
Zaprasza do wzięcia udziału w KONFERENCJI NAUKOWEJ pt.:
„OCHRONA ŚRODOWISKA A PRAKTYKI WOBEC ZWIERZĄT INWENTARSKICH”
POZNAŃ 4-5 CZERWCA 2019 R.

ugobiwhonkhgf

ergugoijt

ewtrjyk,ru

hjyt,kl

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, ul. Biskupińska 67, 60-463 Poznań
Zakład Kształtowania Technologii i Emisji w Obiektach Fermowych

Tematyka doniesień:
1. Chów przemysłowy a zachowanie dobrostanu zwierząt.
2. Wpływ obiektów fermowych na środowisko.
3. Rozwiązania technologiczne przyjazne dla zwierząt i środowiska.
4. Prawna ochrona zwierząt i środowiska naturalnego przed zagrożeniami fermowymi.

Oryginalne prace naukowe po uzyskaniu pozytywnych recenzji mogą być opublikowane w jednym z czasopism:
  • Roczniki Naukowe PTZ – bezpłatnie 7 punktów (Roczniki są drukowane w j. polskim, na stronie www Roczników obok wersji polskiej jest wersja angielska, a koszt tłumaczenia pokrywa PTZ).
  • Przegląd Hodowlany – 250 zł. 6 punktów
  • Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie – 500 zł. 10 punktów
  • Journal of Water and Land Development – 700 zł.+VAT 14 punktów (j. ang.)

Wysokość opłaty za udział w konferencji wynosi – 250 zł. Dojazd i koszt noclegu pokrywają uczestnicy konferencji.

Propozycje zakwaterowania – hotele w pobliżu, z których dojazd do centrum Poznania wynosi ok. 15 min.
Ilonn Hotel Poznań, ul. Szarych Szeregów 16, 60-462 Poznań Telefon: 61 668 75 75
Hotel Olimp, ul. Warmińska 1, Jeżyce, 60-622 Poznań, Telefon: 61 847 70 34
Motel Strzeszynek, ul. Koszalińska 15, Jeżyce, 61-480 Poznań, Telefon: 61 8483145
Hotel Ibis Suchy Las, ul. Konwaliowa 3, 62-002 Suchy Las, Telefon: 61 227 32 00

Terminy:
do końca 2018 r. – zgłoszenie wraz z tytułem doniesienia,
do 10 marca 2019 r. – przesłanie materiałów do druku wraz z opłatą
na numer rachunku: PL24 2030 0045 1110 0000 0029 2710, Bank BGŻ PNB Paribas S.A., z dopiskiem: „Konferencja Poznań 2019”
Program konferencji opracowany po zebraniu wszystkich zgłoszeń, zostanie podany w marcu 2019 r.
Kontakt:
prof. dr hab. inż. Joanna Sobczak tel. 61 820 33 31 e-mail: j.sobczak@itp.edu.pl
Danuta Wiciak e-mail: d.wiciak@itp.edu.p
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści