Konferencja 2024 - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści
Konferencja naukowa
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
zaprasza na
XXX MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ


„Problemy Zrównoważonego Rolnictwa, Ochrona Obszarów Wiejskich, Zasobów Wodnych i Środowiska”


Termin i miejsce Konferencji
  
16-18 września 2024 r.
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Państwowy Instytut Badawczy
Al. Hrabska 3,  Falenty

Główne zagadnienia naukowe Konferencji
 
 
  • zrównoważona produkcja rolna, gospodarka o obiegu zamkniętym z uwzględnieniem ochrony środowiska, rolnictwa ekologicznego, przeciwdziałania zmianom klimatu;
  • ochrona przyrody na obszarach wiejskich i ekologia wód, zanieczyszczenia wód oraz wpływ na bioróżnorodność;
  • gospodarka wodno-ściekowa i odpadami na obszarach wiejskich;
  • biotechnologia i fizjologia roślin obszarów wiejskich;
  • racjonalne gospodarowanie wodą na obiektach melioracyjnych, mała retencja wodna;
  • zarządzanie zasobami naturalnymi w tym glebą;
  • biotechnologia i fizjologia roślin obszarów wiejskich;
  • energetyka odnawialna na terenach wiejskich, w tym pozyskanie i zagospodarowanie biogazu rolniczego oraz metody zagospodarowania pozostałości pofermentacyjnej, ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  • innowacyjne i inteligentne rolnictwo;
  • technologie zapewniające dobrostan zwierząt, niskoemisyjne i niskoenergetyczne budownictwo inwentarskie, zmniejszenie energochłonności i zwiększenie efektywności produkcji.
                 
Współorganizatorzy

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Patroni Medialni

    
Komitet Naukowy

Prof. dr hab. inż. Wiesław Dembek - Z-ca Dyrektora ds. Naukowych (Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy)
Prof. Wacław Romaniuk (Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy)
Prof. Henryk Sobczuk (Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy)
Dr hab. inż. Jan Kamionka (Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy)
Dr hab. inż. Grzegorz Wałowski (Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy)
Prof. Jan Franklin Adamowski (McGill University, Canada)
Prof. Giuseppe Bazan (Università degli Studi di Palermo, Italy)
Prof. Sandeep Bhardwaj (CCS Haryana Agricultural University, India)
Prof. Krzysztof Formicki (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Prof. Maybelle Saad Gaballah (Agriculture and Biology Research Institute, Egypt)
Prof. Suzana Gotovac-Atlagić (University of Banja Luca, Bosnia and Herzegovina)
Prof. Salim Heddam (Université 20 août 1955-Skikda, Algeria)
Prof. Henryk Juszka (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Prof. Hazem M. Kalaji (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
Prof. Ozgur Kisi (University of Applied Sciences, Lübeck, Germany)
Prof. Maciej Kuboń (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Prof. Andrzej Marczuk (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Prof. Brunella Morandi (University of Bologna, Italy)
Prof. Bożena Nowakowicz-Dębek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Prof. Petro Skrypchuk (National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine)
Prof. Mariusz Sojka (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Prof. dr hab. inż. Piotr Bugajski (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Prof. Des E Walling (University of Exeter, United Kingdom)
Prof. dr hab. inż. Wojciech Czekała (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz (Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży)
Dr hab. Przemysław Czerniejewski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Dr hab. Piotr Dąbrowski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
Dr hab. inż. Małgorzata Gałczyńska (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Dr hab. inż. Andrzej Karbowy (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Dr hab. inż. Kamila Klimek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Dr hab. inż. Adam Koniuszy (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Dr hab. Tomasz Niemiec (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
Dr hab. inż. Hanna Siwek (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Dr hab. inż. Adam Tański (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Dr inż. Mateusz Malinowski, prof. URK (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Komitet Organizacyjny
Dr inż. Kamila Mazur – Przewodniczący Komitetu, ITP-PIB
Dr inż. Adam Brysiewicz – Z-ca Przewodniczącego Komitetu, ITP-PIB
Dr inż. Kinga Borek – Sekretarz Komitetu, ITP-PIB
Dr inż. Dorota Kluszczyńska – Z-ca Dyr. ds. Rozwoju i Komunikacji
Mgr Przemysław Trzosek – Z-ca Dyr. ds. Admin.
Mgr Jacek Zamielski – Dyr. Oddziału, ITP-PIB
Dr inż. Izabela Lubbe – Kierownik DON  ITP-PIB
Dr inż. Andrzej Seliga – DON ITP-PIB
Mgr Renata Kalinowska – DON ITP-PIB
Mgr inż. Bogdan Łochowski – ITP-PIB
Dr inż. Marek Hryniewicz – ITP-PIB
Dr inż. Anita Konieczna – ITP-PIB
Dr inż. Tomasz Horaczek– ITP-PIB
Dr inż. Edyta Wrzesińska-Jędrusiak – ITP-PIB
Ważne informacje:
 
Podstawowa opłata konferencyjna wynosi 1400 zł brutto natomiast dla uczestników bez prezentacji, rozdziału w monografii oraz dla doktorantów przewidujemy zniżki.
Opłata uwzględnia koszty recenzji dostarczonych przez Państwa artykułów, opracowania redakcyjnego, druku, wysyłki monografii na podany przez Uczestników adres oraz zapewnienia transmisji on-line.
Zgłoszone artykuły będą wydane w formie recenzowanych rozdziałów w Monografii. Punktacja za rozdział (co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego, 20 tys. znaków ze spacjami) - 20 pkt MEiN.
Ponadto, dla wszystkich uczestników Konferencji czasopismo Journal of Water and Land Development JWLD oferuje 20% zniżki za publikację artykułu (www.jwld.pl). Po akceptacji i pozytywnych recenzjach przewidujemy druk wybranych 3 artykułów w ostatnim numerze 2024 r., a pozostałych w pierwszym numerze 2025 r. (o kolejności decydować będzie wcześniejszy termin przesyłania prac do Wydawnictwa)

Ważne terminy:
Do 05.07.2024 - przysłanie zgłoszenia na konferencję z abstraktem
Do 30.08.2024 - dokonanie opłaty
Do 30.09.2024 - nadesłanie artykułów do Journal of Water and Land Development
Do 20.10.2024 - nadesłanie artykułów do monografii

Opłatę za konferencję należy wnieść na konto
ALIOR BANK 40 2490 0005 0000 4530 9244 4533
z dopiskiem: Konferencja ITP-PIB i z podaniem nazwiska uczestnika, za którego wniesiono opłatę.
Zgłoszenia prosimy przesłać na adres:
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Warszawie
Zakład Technologiczny
02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32
lub e-mailem na adres: konferencjafalenty@itp.edu.pl

Nocleg:
Uczestnicy konferencji rezerwują i opłacają we własnym zakresie noclegi. Rekomendujemy:
Citi Hotel's Warszawa-Falenty (al. Hrabska 4b, 05-090 Falenty) na specjalnie przygotowanych warunkach dla ITP-PIB:
- Pokój 1 – os: 287,04 PLN netto / doba ze śniadaniem / pokój – 310,00 PLN / brutto
- Pokój 2 – os: 324,07 PLN netto / doba ze śniadaniem / pokój – 350,40 PLN / brutto
(śniadanie w formie bufetu, możliwość skorzystania z kompleksu basenowego, parking)
Rezerwacji w hotelu Citi dokonuje się tytułem: Problemy Zrównoważonego Rolnictwa
 
Zgłoszenie:

Przykłady formatowania artykułów:

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści