Konferencja 2023 - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści
Konferencja naukowa
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
zaprasza na
XXIX MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
pod patronatem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi


„Problemy Zrównoważonego Rolnictwa, Ochrona Obszarów Wiejskich, Zasobów Wodnych i Środowiska”


Termin i miejsce Konferencji
  
26-28 września 2023 r.
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Państwowy Instytut Badawczy
Al. Hrabska 3,  Falenty

Główne zagadnienia naukowe Konferencji
 • rozwój technologii zapewniających właściwe warunki dla zwierząt, niskoemisyjne i niskoenergetyczne budownictwo inwentarskie, bezpieczeństwo pracy, zmniejszenie energochłonności i zwiększenie efektywności produkcji,
 • energetyka odnawialna na terenach wiejskich, w tym pozyskanie i zagospodarowanie biogazu rolniczego oraz metody zagospodarowania pozostałości pofermentacyjnej, ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • zrównoważona produkcja rolna, gospodarka o obiegu zamkniętym z uwzględnieniem ochrony środowiska, rolnictwa ekologicznego, przeciwdziałania zmianom klimatu,
 • zarządzanie zasobami naturalnymi oraz glebami,
 • ochrona przyrody na obszarach wiejskich,
 • racjonalne gospodarowanie wodą na obiektach melioracyjnych, mała retencja wodna
 • ochrona i ekologia wód, zanieczyszczenia wód oraz wpływ na bioróżnorodność,
 • gospodarka wodno-ściekowa i odpadami na obszarach wiejskich;
 • biotechnologia i fizjologia roślin obszarów wiejskich;
 • innowacyjne i inteligentne rolnictwo.
Partner Konferencji


Współorganizatorzy

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Patroni Medialni

    
Komitet Naukowy

Prof. Wacław Romaniuk (Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy)
Prof. Henryk Sobczuk (Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy)
Prof. Wiesław Dembek (Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy)
Dr hab. inż. Jan Kamionka (Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy)
Dr hab. inż. Grzegorz Wałowski (Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy)
Prof. Jan Franklin Adamowski (McGill University, Canada)
Prof. Nadhir Al-Ansari (Lulea University of Technology, Sweden)
Prof. Giuseppe Bazan (Università degli Studi di Palermo, Italy)
Prof. Sandeep Bhardwaj (CCS Haryana Agricultural University, India)
Prof. Jacek Dach (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Prof. Krzysztof Formicki (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Prof. Maybelle Saad Gaballah (Agriculture and Biology Research Institute, Egypt)
Prof. Suzana Gotovac-Atlagić (University of Banja Luca, Bosnia and Herzegovina)
Prof. Salim Heddam (Université 20 août 1955-Skikda, Algeria)
Prof. Piotr Herbut (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Prof. Henryk Juszka (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Prof. Hazem M. Kalaji (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
Prof. Ozgur Kisi (University of Applied Sciences, Lübeck, Germany)
Prof. Maciej Kuboń (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Prof. Andrzej Marczuk (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Prof. Brunella Morandi (University of Bologna, Italy)
Prof. Bożena Nowakowicz-Dębek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Prof. Juris Priekulis (Latvia University of Agriculture, Latvia)
Prof. Petro Skrypchuk (National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine)
Prof. Mariusz Sojka (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Prof. Artur Hugo Świergiel (Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego Państwowy Instytut Badawczy)
Prof. Des E Walling (University of Exeter, United Kingdom)
Dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz (Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży)
Dr hab. inż. Piotr Bugajski (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Dr hab. inż. Wojciech Czekała (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Dr hab. Przemysław Czerniejewski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Dr hab. Piotr Dąbrowski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
Dr hab. inż. Małgorzata Gałczyńska (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Dr hab. inż. Andrzej Karbowy (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Dr hab. inż. Kamila Klimek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Dr hab. inż. Adam Koniuszy (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Dr hab. Tomasz Niemiec (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
Dr hab. inż. Karol Plesiński (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Dr hab. inż. Jacek Rechulicz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Dr hab. inż. Hanna Siwek (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Dr hab. inż. Adam Tański (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Dr Katarzyna Kotarska (Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego Państwowy Instytut Badawczy)
Dr inż. Mateusz Malinowski, prof. URK (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Dr Gabriel Minea (University of Bucharest, Romania)
Komitet Organizacyjny
dr Wacław Roman Strobel – Dyrektor ITP-PIB
dr inż. Kamila Mazur – Przewodniczący Komitetu, ITP-PIB
dr inż. Adam Brysiewicz – Zastępca Przewodniczącego Komitetu, ITP-PIB
dr inż. Kinga Borek – Sekretarz Komitetu, ITP-PIB
dr inż. Tomasz Horaczek– ITP-PIB
dr inż. Marek Hryniewicz – ITP-PIB
dr inż. Anita Konieczna – ITP-PIB
dr inż. Marek Kierończyk – ITP-PIB
dr inż. Dorota Kluszczyńska – Z-ca Dyr. ds. Rozwoju i Komunikacji , ITP-PIB
dr inż. Izabela Lubbe – ITP-PIB
dr inż. Andrzej Seliga – ITP-PIB
dr inż. Edyta Wrzesińska- Jędrusiak – ITP-PIB
mgr Renata Kalinowska – ITP-PIB
mgr inż. Bogdan Łochowski – ITP-PIB
mgr Przemysław Trzosek – Z-ca Dyr. ds. Administracyjnych – ITP-PIB
mgr Jacek Zamielski – ITP-PIB
XXIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa odbędzie się w 75 rocznicę powstania Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER)
oraz
70 rocznicę powstania Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych (IMUZ), z których połączenia powstał w 2010 r. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy (ITP-PIB)

Ważne informacje:
 
Koszt konferencji:
 
Opłata konferencyjna wynosi 1300 zł brutto natomiast dla uczestników bez prezentacji, rozdziału w monografii oraz dla doktorantów i studentów przewidujemy zniżki.
Opłata uwzględnia koszty wyżywienia (w tym uroczystej kolacji), recenzji dostarczonych przez Państwa artykułów do monografii, opracowania redakcyjnego monografii, druku monografii.
Zgłoszone artykuły będą wydane w formie recenzowanych rozdziałów w Monografii. Punktacja za rozdział (co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego, 20 tys. znaków ze spacjami) - 20 pkt MEiN.
Nocleg:
Uczestnicy konferencji rezerwują i opłacają we własnym zakresie noclegi. Rekomendujemy:
 • Citi Hotel's Warszawa-Falenty (al. Hrabska 4b, 05-090 Falenty) na specjalnie przygotowanych warunkach dla ITP-PIB:
- Pokój 1 – os: 240 PLN netto / doba ze śniadaniem / pokój 259,20 PLN / brutto
- Pokój 2 – os: 280 PLN netto / doba ze śniadaniem / pokój – 302,40 PLN / brutto   
Rezerwacji w hotelu Citi dokonuje się tytułem: Problemy Zrównoważonego Rolnictwa

Publikacja w Journal of Water and Land Development (100 pkt MEiN):
Ponadto, dla wszystkich uczestników Konferencji czasopismo JWLD oferuje 20% zniżki za publikację artykułu (www.jwld.pl).
Po akceptacji i pozytywnych recenzjach przewidujemy druk artykułów w ostatnim numerze 2023 r.

Ważne terminy:
Do 16.08.2023 - przysłanie zgłoszenie na konferencję z abstraktem
Do 30.08.2023 - dokonanie opłaty
Do 30.09.2023 - nadesłanie artykułów do Journal of Water and Land Development
Do 20.10.2023 - nadesłanie artykułów do monografii

Opłatę za konferencję należy wnieść na konto
ALIOR BANK 40 2490 0005 0000 4530 9244 4533
z dopiskiem: Konferencja ITP-PIB i z podaniem nazwiska uczestnika, za którego wniesiono opłatę.
Zgłoszenia prosimy przesłać na adres e-mail:

Kontakt telefoniczny:
dr inż. Kamila Mazur
tel. (+48) 694 478 859
dr inż. Adam Brysiewicz
tel. (+48) 692 377 439
dr inż. Kinga Borek
tel. (+48) 694 620 713
 

Zaproszenie
Invitation
 
Zgłoszenie:
Zgłoszenie na konferencję
Registration form

Instrukcja przygotowania tekstu referatu i prezentacji:
- w języku polskim

Przykłady formatowania artykułów:
-  w języku polskim
-  w języku angielskim

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści