Konferencja 2022 - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści
Konferencja naukowa
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Zaprasza na
XXVIII MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
(on-line)
POD PATRONATEM MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
„Problemy Zrównoważonego Rolnictwa, Ochrona Obszarów Wiejskich, Zasobów Wodnych i Środowiska”XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa odbędzie się w dniach 21-22 września  w trybie on-line. Rozpoczęcie o godz. 10°°. Przed rozpoczęciem konferencji  udostępnimy link.
Współorganizatorzy

Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Katedra Inżynierii Produkcji, Logistyki i Informatyki Stosowanej - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Patroni Medialni

       
Komitet Naukowy

Prof. Wacław Romaniuk (Institute of Technology and Life Sciences – National Research Institute, Poland)
Prof. Giuseppe Bazan (Universitàdegli Studi di Palermo, Italy)
Prof. Ozgur Kisi (University of Applied Sciences, Lübeck, Germany)
Prof. Juris Priekulis (Latvia University of Agriculture, Latvia)
Prof. Jan Franklin Adamowski (McGill University, Canada)
Prof. Salim Heddam (Université 20 août 1955-Skikda, Algeria)
Prof. Okke Batelaan  (Flinders University, Adelaide, Australia)
Prof. Nadhir Al-Ansari (Lulea University of Technology, Sweden)
Prof. Des E Walling (University of Exeter, United Kingdom)
Prof. Brunella Morandi (University of Bologna, Italy)
Prof. Maybelle Saad Gaballah (Agriculture and Biology Research Institute, Egypt)
Prof. Suzana Gotovac-Atlagić (University of Banja Luca, Bosnia and Herzegovina)
Prof. Habib R. Athar (Bahauddin Zakariya University, Pakistan)
Prof. AtilganAtilgan (Alanya Alaaddin Keykubat University, Turkey)
Prof. Islam F. Hassan (Agriculture and Biology Research Institute, Egypt)
Prof. Sandeep Bhardwaj (CCS Haryana Agricultural University, India)
Prof. Hazem M. Kalaji (Warsaw University of Life Science, Poland)
Prof. Piotr Herbut, (University of Agricultural in Krakow, Poland)
Prof. Jacek Dach (Poznań University of Life Science, Poland)
Prof. Krzysztof Formicki (West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland)
Prof. Maciej Kuboń (University of Agricultural in Krakow, Poland)
Prof. Henryk Juszka (University of Agricultural in Krakow, Poland)
Prof. Mariusz Sojka (Poznań University of Life Science, Poland)
Prof. Andrzej Marczuk (University of Life Sciences in Lublin, Poland
Prof. Wiesław Dembek (Institute of Technology and Life Sciences – National Research Institute, Poland)
Prof. J. LechJugowar (Institute of Technology and Life Sciences – National Research Institute, Poland)   
Prof. Henryk Sobczuk (Institute of Technology and Life Sciences – National Research Institute, Poland)
Dr  hab. Adam Koniuszy (West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland)
Dr hab. Hanna Siwek (West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland)
Dr hab. Andrzej Karbowy (West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland)
Dr hab. Piotr Bugajski (University of Agricultural in Krakow, Poland)
Dr hab. Jacek Rechulicz (University of Life Sciences in Lublin, Poland)
Dr hab. Andrzej Borusiewicz (Higher School of Agribusiness in Łomża, Poland)
Dr hab. Tomasz Niemiec (Warsaw University of Life Sciences, Poland)
Dr hab. Wojciech Czekała (Poznań University of Life Science, Poland)
Dr hab. Przemysław Czerniejewski (West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland)
Dr hab. Jan Barwicki (Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture in Warsaw)
Dr hab. Piotr Dąbrowski (Warsaw University of Life Science, Poland)
Dr hab. Adam Tański (West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland)
Dr hab. Karol Plesiński (University of Agricultural in Krakow, Poland)
Dr hab. Jan Kamionka(Institute of Technology and Life Sciences – National Research Institute, Poland)
Dr inż. Mateusz Malinowski, prof. URK (University of Agricultural in Krakow, Poland)
Dr Gabriel Minea (University of Bucharest, Romania)
Komitet Organizacyjny
Dr Wacław Roman Strobel – Dyrektor ITP-PIB
Dr inż. Kamila Mazur – Przewodniczący, ITP-PIB
Prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk – Współprzewodniczący ITP-PIB
Mgr inż. Kinga Borek – Sekretarz, ITP-PIB
Dr inż. Andrzej Seliga – Dyr. ITP-PIB O/Warszawa
Dr inż. Adam Brysiewicz – Wydawnictwo ITP-PIB
Dr inż. Grzegorz Wałowski – Z-ca Kierownika Zakładów  ITP-PIB
Mgr Przemysław Trzosek – Z-ca Dyr. ds. Administracyjnych
Dr inż. Dorota Kluszczyńska - Z-ca Dyr. ds. Rozwoju i Komunikacji
Dr inż. Krzysztof Wiśniewski – SGGW
Dr hab. inż. Jerzy Chojnacki Politechnika Koszalińska
Mgr Jacek Zamielski – ITP-PIB Falenty
Dr inż. Izabela Lubbe -Kierownik DON ITP-PIB
Mgr Renata Kalinowska – DON ITP-PIB
Mgr inż. Bogdan Łochowski – ITP-PIB
Dr inż. Marek Hryniewicz – ITP-PIB
Dr inż. Anita Konieczna – ITP-PIB
Dr inż. Marek Kierończyk – ITP-PIB
Dr Renata Myczko ITP-PIB
Dr Dawid Kozacki – ITP-PIB
Dr inż. Zbigniew Skibko – Politechnika Białostocka
Dr inż. Tomasz Horaczek– ITP-PIB
Tech, Daniel Mumot– DON ITP-PIB
Główne zagadnienia naukowe Konferencji:

  • rozwój technologii zapewniających właściwe warunki dla zwierząt, niskoemisyjne i  niskoenergetyczne budownictwo inwentarskie, bezpieczeństwo pracy, zmniejszenie  energochłonności i zwiększenie efektywności produkcji,
  • problemy energetyki odnawialnej na terenach wiejskich, w tym pozyskanie i zagospodarowanie  biogazu rolniczego oraz metody zagospodarowania pozostałości pofermentacyjnej, ograniczanie  emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z produkcji roślinnej i zwierzęcej,
  • zrównoważona produkcja rolna, gospodarka o obiegu zamkniętym z uwzględnieniem ochrony  środowiska, rolnictwa ekologicznego, przeciwdziałania zmianom klimatu,
  • zarządzanie zasobami naturalnymi oraz glebami i ochronę przyrody na obszarach wiejskich,
  • innowacyjne i inteligentne rolnictwo,
  • ochrona i ekologia wód, zanieczyszczenia wód oraz wpływ na bioróżnorodność,
  • gospodarka wodno-ściekowa i odpadami na obszarach wiejskich,
  • biotechnologia i fizjologia roślin obszarów wiejskich,
  • racjonalne gospodarowanie wodą na obiektach melioracyjnych, mała retencja wodna.

Ważne informacje:
 
Podstawowa opłata konferencyjna wynosi 450 zł natomiast dla uczestników bez prezentacji, rozdziału  w monografii oraz dla doktorantów przewidujemy zniżki. Opłata uwzględnia koszty recenzji  dostarczonych przez Państwa artykułów, opracowania redakcyjnego, druku, wysyłki monografii na  podany przez Uczestników adres oraz zapewnienia transmisji on-line. Zachęcamy do  przygotowania artykułu w formie rozdziału monografii (20 000 znaków), za który przysługuje 20  pkt Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Dla wszystkich uczestników Konferencji czasopismo Journal of Water of Land Development  oferuje 20% zniżki za publikację artykułu (www.jwld.pl), posiadające 100 pkt MEiN.

Ważne terminy:
 
Do 20.09.2022 r. - zgłoszenie udziału w Konferencji, tytułu artykułu, dokonanie opłaty.
Do 30.09.2022 r. - zgłoszenie tytułu artykułu, bez uczestnictwa w Konferencji, dokonanie opłaty.
Do 10.10.2022 r. - nadesłanie artykułów do monografii.

Opłatę za konferencję należy wnieść na konto:
 
ALIOR BANK
40 2490 0005 0000 4530 9244 4533
 
z dopiskiem: Konferencja ITP-PIB oraz podaniem nazwiska uczestnika, za którego wniesiono opłatę.
 
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
 
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Warszawie
Zakład Technologiczny
02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32

lub e-mailem na oba adresy: k.borek@itp.edu.pl; k.mazur@itp.edu.pl
 
Zgłoszenie:
Zgłoszenie na konferencję

Instrukcja przygotowania tekstu referatu i prezentacji:
- w języku polskim

Przykłady formatowania artykułów:
-  w języku polskim
-  w języku angielskim
 
Kontakt:
Dr inż. Kamila Mazur
tel. (+48) 694 478 859
e-mail: k.mazur@itp.edu.pl

Dr inż. Adam Brysiewicz
tel. (+48) 692 377 439
e-mail: a.brysiewicz@itp.edu.pl

Mgr inż. Kinga Borek
tel. (+48) 694 620 713
e-mail: k.borek@itp.edu.pl

Prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk
tel. (+48) 694 682 338
e-mail: w.romaniuk@itp.edu.pl

Prosimy o przesyłanie artykułów na wszystkie 2 adresy e-mail:
e-mail: k.borek@itp.edu.pl  e-mail: k.mazur@itp.edu.pl
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści