Konferencja 2021 - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
PRODUKT POLSKI
image/svg+xml
Przejdź do treści
Konferencja naukowa
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
zaprasza na
XXVII MIĘDZYNARODOWĄ KONFERNECJĘ NAUKOWĄ

pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,Krajowej Reprezentacji Doktorantów
oraz Polskiego Towarzystwa Biomasy
   

Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska,
standardów UE i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu
15 września 2021 r. (on-line)

Współorganizatorzy

Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Katedra Inżynierii Produkcji, Logistyki i Informatyki Stosowanej - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Termin i miejsce Konferencji
 
XXVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa odbędzie się 15 września 2021 r. w trybie on-line. Rozpoczęcie o godz. 10°°. Na tydzień przed rozpoczęciem konferencji udostępnimy link.

Komitet Naukowy Konferencji

prof.  dr hab. inż. Wacław Romaniuk - ITP-PIB Oddział w Warszawie
prof.  dr hab. inż. Wiesław Dembek - ITP-PIB Centrala  w Falentach
prof.  dr hab. inż. Andrzej Myczko - ITP-PIB Oddział w Poznaniu
prof.  dr hab. inż. J. Lech Jugowar - ITP-PIB Oddział w Poznaniu
prof.  dr hab. inż. Andrzej   Eymontt - ITP-PIB Oddział  w Warszawie
dr hab. inż. Jan Kamionka - ITP-PIB Oddział w Kudzienku
prof.  dr hab. inż. Maciej Kuboń - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
prof. dr hab. inż. Adam  Kupczyk - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
dr  hab. inż. Adam Koniuszy - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Szczecin
dr  hab. inż. Andrzej Karbowy - Zachodniopomorski  Uniwersytet Technologiczny Szczecin
dr  hab. inż. Andrzej Borusiewicz - Wyższa Szkoła  Agrobiznesu w Łomży
prof. dr hab. inż. Jacek Dach - Uniwersytet  Przyrodniczy Poznań
dr hab. inż. Wojciech Czekała - Uniwersytet  Przyrodniczy Poznań
prof. dr hab. inż. Józef Szlachta - Uniwersytet  Przyrodniczy Wrocław
prof. dr hab. inż. Andrzej Marczuk - Uniwersytet  Przyrodniczy Liblin
prof. dr hab. inż. Henryk Juszka - Uniwersytet  Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
dr hab. inż. Jan Barwicki - Agencja   Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
prof. dr hab. inż. Yuri Ivanov - Dyrektor WNIIMZh   Podolsk - Moskwa, czł. RANR, Rosja
prof. dr hab. inż. Nikołaj Morozov - WNIIMZh Podolsk -   Moskwa, czł. RANR, Rosja
prof. dr hab. inż. Vasilij Susujev - NIIMZh Kirów, czł.   RANR, Rosja
prof. dr hab. inż. Piotr Savinyh - NIIMZh Kirów,   Rosja
prof. dr hab. inż. Vladimir Perednia - RUNIP IMSKh NAN   Mińsk, Białoruś
prof. dr hab. inż. Vladimir Kosolapov - Dyrektor WIP  im. W.R. Wiliamsa w Lobni
prof. dr hab. inż. Vitalij Tseyko - Rosja
prof. dr hab. inż. Juris Priekulis - Łotewski Uniwersytet Rolniczy, Jeglava, Łotwa
prof. Yuri V. Chigariev - Białoruś
prof. dr hab. inż. Nikolaj Kapustin - BELAGROMECH,   Mińsk, Białoruś
  
Komitet Organizacyjny Konferencji

dr Wacław Roman Strobel - Dyrektor ITP-PIB
dr inż. Kamila Mazur - ZSITW ITP-PIB Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk - ZSITW ITP-PIB Współprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego
mgr inż. Kinga Borek - ZSITW ITP-PIB Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
Kierownik ZSITW ITP-PIB Oddział w Warszawie
dr inż. Andrzej Seliga - Dyrektor Oddziału w Warszawie ITP-PIB
dr inż. Adam Brysiewicz - Wydawnictwo ITP-PIB
dr inż. Grzegorz Wałowski - ITP-PIB Oddział w Poznaniu
dr inż. Marek Kierończyk - ITP-PIB Oddział w Bydgoszczy
prof. dr hab. inż. Henryk Sobczuk - Kierownik Zakładów ITP-PIB
mgr Przemysław Trzosek - Zastępca Dyrektora ITP-PIB
mgr Jacek Zamielski - Dyrektor Oddziału w Falentach ITP-PIB
dr hab. inż. Jan Barwicki - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
dr hab. inż. Andrzej Karbowy - ZUT Szczecin
dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz - WSA Łomża
dr inż. Krzysztof Wiśniewski - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
mgr inż. Bogdan Łochowski -  ZSITW ITP-PIB Oddział w Warszawie
mgr Renata Kalinowska - Dział Promocji ITP-PIB
tech. Daniel Mumot - Dział Promocji ITP-PIB
  
Główne problemy naukowe Konferencji
 
  • procesytechnologiczne w produkcji zwierzęcej z zachowaniem dobrostanu zwierząt,
  • określenie przyszłościowych prac w zakresie dostosowania standardów technologicznych chowu zwierząt i elementów infrastruktury technicznej do aktualnych wymagań Unii Europej skiej i ochrony środowiska,
  • rozwój technologii zapewniających właściwe warunki dla zwierząt, jak również bezpieczeństwo pracy,
  • rozwój budownictwa inwentarskiego, niskoemisyjnego i niskoenergetycznego stanowiącego element infrastruktury w nowoczesnej zabudowie wsi,
  • metody zakwaszania gnojowicy i inne działania ograniczające emisję amoniaku,
  • problemy energetyki odnawialnej na terenach wiejskich, w tym pozyskanie i zagospodarowanie biogazu rolniczego oraz metody zagospodarowania pozostałości pofermentacyjnej.  
 
Warunki uczestnictwa
 
Opłata konferencyjna wynosi 400 zł.. Opłata uwzględnia koszty recenzji dostarczonych przez Państwa artykułów, opracowania redakcyjnego, druku, wysyłki monografii na podany przez Uczestników adres oraz zapewnienia transmisji on-line. Zachęcamy do przygotowania artykułu w formie rozdziału monografii (20 000 znaków), za który przysługuje 20 pkt Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Osoby, które dokonają opłaty do 10 czerwca 2021 r., mogą skorzystać ze zniżki 50% na publikację artykułu w Special Issue "Biogas Production Processes from Biomass" w czasopiśmie Processes (70 pkt, IF 2,78). Zainteresowanych prosimy o kontakt e-mail.
Szczegółowe informacje na temat publikacji:
Dla wszystkich uczestników Konferencji czasopismo Journal Water of Land Development oferuje 20% zniżki na publikację artykułu (https://www.itp.edu.pl/JWLD/index.html).

Ważne terminy:
 
Do 30.08.2021 r. - zgłoszenie udziału w Konferencji, tematu prezentacji, tytułu artykułu, dokonanie opłaty.
Do 30.08.2021 r. - nadesłanie artykułów do monografii
Do 06.09.2021 r. - nadesłanie prezentacji na adres: k.borek@itp.edu.pl

Opłatę za konferencję należy wnieść na konto:
 
ALIOR BANK
40 2490 0005 0000 4530 9244 4533
 
z dopiskiem: Konferencja "ZSIT" i z podaniem nazwiska uczestnika, za którego wniesiono opłatę.
 
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
 
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - PIB
Oddział w Warszawie
Zakład Systemów Infrastruktury Technicznej Wsi
02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32

lub e-mailem na adresy: k.borek@itp.edu.pl, k.mazur@itp.edu.pl
 
Zaproszenie:
Invitation to the conference

Zgłoszenie:
Zgłoszenie na konferencję
Application for the conference

Instrukcja przygotowania tekstu teferatu i prezentacji:
- w języku polskim,

Przykłady formatowania artykułów:
-  w języku polskim,
-  w języku angielskim.
 
Kontakt:
 
prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk
tel. (+48) 694 682 338
e-mail: w.romaniuk@itp.edu.pl

Prosimy o przesyłanie artykułów na poniższe adresy e-mail:

mgr inż. Kinga Borek
tel. (+48) 694 620 713
e-mail: k.borek@itp.edu.pl

dr inż. Kamila Mazur
tel. (+48) 694 478 859
e-mail: k.mazur@itp.edu.pl


 
Patroni Medialni

Internetowy Dziennik B2B "Teraz Środowisko"
 
 

Czasopismo Polish Technical Review
AURA Ochrona środowiska - miesięcznik

 


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści