Konferencja 2020 - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści
Konferencja naukowa
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
zaprasza na
XXVI MIĘDZYNARODOWĄ KONFERNECJĘ NAUKOWĄ
POD PATRONATEM MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu
16 września 2020 r. (on-line)

Współorganizatorzy

Zakład Organizacji, Zarządzania i Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii ZUT
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Termin i miejsce Konferencji
 
Konferencja odbędzie się w dniu 16 września 2020 r. o godz. 10 (on-line). Uczestnikom Konferencji zostanie udostępniony program i link do wydarzenia.

Komitet Naukowy Konferencji

prof.   dr hab. inż. Wacław Romaniuk - ITP Oddział   Warszawa
prof.   dr hab. inż. Aleksander Szeptycki - ITP Oddział   Warszawa
prof.   dr hab. inż. Wiesław Dembek - ITP Centrala   Falenty
prof.   dr hab. inż. Andrzej Myczko - ITP Oddział Poznań
prof.   dr hab. inż. J. Lech Jugowar - ITP Oddział Poznań
prof. dr hab. inż. Andrzej   Eymontt - ITP Oddział   Warszawa
prof.   dr hab. inż. Maciej Kuboń - Uniwersytet   Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
prof.   dr hab. inż. Andrzej Marczuk - Uniwersytet   Przyrodniczy w Lublinie
prof. dr hab. inż. Adam   Kupczyk - Szkoła Główna   Gospodarstwa Wiejskiego
dr   hab. inż. Adam Koniuszy - Zachodniopomorski   Uniwersytet Technologiczny Szczecin
dr   hab. inż. Andrzej Karbowy - Zachodniopomorski   Uniwersytet Technologiczny Szczecin
dr   hab. inż. Andrzej Borusiewicz - Wyższa Szkoła   Agrobiznesu w Łomży
prof.   dr hab. inż. Józef Szlachta - Uniwersytet   Przyrodniczy Wrocław
prof.   dr hab. inż. Henryk Juszka - Uniwersytet   Rolniczy K im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
dr   hab. inż. Jan Barwicki - Agencja   Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
prof.   dr hab. inż. Yuri Ivanov - Dyrektor WNIIMZh   Podolsk - Moskwa, czł. RANR, Rosja
prof.   dr hab. inż. Nikołaj Morozov - WNIIMZh Podolsk -   Moskwa, czł. RANR, Rosja
prof.   dr hab. inż. Vasilij Susujev - NIIMZh Kirów, czł.   RANR, Rosja
prof.   dr hab. inż. Piotr Savinyh - NIIMZh Kirów,   Rosja
prof.   dr hab. inż. Vladimir Perednia - RUNIP IMSKh NAN   Mińsk, Białoruś
prof.   dr hab. inż. Vladimir Kosolapov - Dyrektor WIP  im. W.R. Wiliamsa w Lobni
prof.   dr hab. inż. Juris Priekulis - Łotewski   Uniwersytet Rolniczy, Jeglava, Łotwa
prof.   dr hab. inż. Nikolaj Kapustin - BELAGROMECH,   Mińsk, Białoruś
  
Komitet Organizacyjny Konferencji

dr Wacław Roman Strobel - Dyrektor ITP
dr inż. Witold Wardal - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk - Współprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego
mgr inż. Kinga Borek - Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
dr inż. Kamila Mazur -  Kierownik ZSITW ITP Oddział Warszawa
dr inż. Grzegorz Wałowski - ITP Oddział Poznań
dr inż. Andrzej Seliga - Kierownik Oddziału Warszawa ITP
mgr Przemysław Trzosek - Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych
mgr Jacek Zamielski - Doradca Dyrektora Instytutu
dr hab. inż. Jan Barwicki - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
prof. dr hab. inż. Adam Kupczyk - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
dr hab. inż. Andrzej Karbowy - ZUT Szczecin
dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz - WSA Łomża
mgr inż. Bogdan Łochowski - ITP Oddział Warszawa
mgr Renata Kalinowska - Dział Promocji ITP
tech. Daniel Mumot - Dział Promocji ITP
  
Główne problemy naukowe Konferencji
 
  • procesy technologiczne: w produkcji zwierzęcej z zachowaniem dobrostanu zwierząt, produkcji roślinnej, zagospodarowania nawozu naturalnego, produkcji OZE, w tym biogazu i zagospodarowania pofermentu,
  • rozwój technologii zapewniających właściwe warunki dla zwierząt, jak również bezpieczeństwo pracy z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań, z uwzględnieniem ochrony środowiska,
  • rozwój budownictwa inwentarskiego stanowiący element infrastruktury w nowoczesnej zabudowie wsi,
  • rozwój budownictwa inwentarskiego, niskoemisyjnego i niskoenergetycznego,
  • pozyskanie biogazu z nawozu naturalnego i produkcji roślinnej oraz metody zagospodarowania pozostałości pofermentacyjnej,
  • metody zagospodarowania biogazu,
  • metody ograniczania emisji GHG i amoniaku.        
 
Warunki uczestnictwa
 
Opłata konferencyjna wynosi 300. Uwzględnia koszty recenzji dostarczonych przez Państwa artykułów, opracowania redakcyjnego, druku, wysyłki monografii na podany przez Uczestników adres oraz zapewnienia transmisji on-line. Zachęcamy do przygotowania artykułu w formie rozdziału monografii (20 000 znaków), za który przysługuje 20 pkt MNiSzW.
Ważne terminy:
 
1)   Do 20.08 2020 r. - zgłoszenie udziału w konferencji, tematu prezentacji, tytułu artykułu, dokonanie opłaty
2)   Do 25.08.2020 r. - nadesłanie artykułów do monografii
 
Opłatę za konferencję należy wnieść na konto:
 
ALIOR BANK
40 2490 0005 0000 4530 9244 4533
 
z dopiskiem: Konferencja "ZSIT" i z podaniem nazwiska uczestnika
 
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
 
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Oddział Warszawa
Zakład Systemów Infrastruktury Technicznej Wsi
02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32

lub e-mailem na adresy: k.borek@itp.edu.pl, k.mazur@itp.edu.pl, w.wardal@itp.edu.pl
 
Zaproszenia:
 
Przykłady formatowania artykułów:
 
Kontakt:
 
dr inż. Witold Wardal
tel. (+48) 694 710 097
e-mail: w.wardal@itp.edu.pl
 
mgr inż. Kinga Borek
tel. (+48) 694 620 713
e-mail: k.borek@itp.edu.pl
 
prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk
tel. (+48) 694 682 338
e-mail: w.romaniuk@itp.edu.pl
 
dr inż. Kamila Mazur
tel. (+48) 694 478 859
e-mail: k.mazur@itp.edu.pl
 
 
Patroni Medialni

Czasopismo Polish Technical Review

 
 
Internetowy Dziennik B2B "Teraz Środowisko"
 
 

Telewizja Interaktywna AgroNews.com.pl
 

Specjalna oferta reklamowa dla uczestników Konferencji
       
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści