Kochanwska - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści
Aktualności
13 grudnia 2020
W dniu 13 grudnia 2020 r. zmarła Profesor dr hab. Róża Kochanowska – wybitna specjalistka w zakresie łąkarstwa, wieloletni pracownik naszego Ośrodka Badawczego w Szczecinie. Oficjalny nekrolog opublikował Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, gdzie Profesor pracowała po odejściu z Instytutu. Wspomnienie o Zmarłej napisał prof. Wiesław Dembek.


WSPOMNIENIE O śp. PROFESOR RÓŻY KOCHANOWSKIEJ

       Prof. dr hab. Róża Anna Kochanowska pracowała w Instytucie Melioracji i Użytków Zielonych (obecnie Instytut Technologiczno-Przyrodniczy) przez 35 lat w okresie 1959-1994.
Pracę w naszym Instytucie podjęła zaraz po ukończeniu studiów, a właściwie jeszcze w trakcie uzyskiwania tytułu magistra. Przez te wszystkie lata była zatrudniona w Terenowym Ośrodku Badawczym w Szczecinie i pracując tam przeszła wszystkie etapy kariery naukowej do stopnia doktora habilitowanego włącznie. Po roku 1994 przez dwa lata pracowała w Instytucie w niepełnym wymiarze czasu pracy. Żegnając Ją ówczesny dyrektor IMUZ prof. Edmund Kaca napisał:
„W związku z odejściem z pracy w Instytucie składam Pani Docent wyrazy najwyższego uznania i serdecznego podziękowania za ponad 35-letni ogromny wkład pracy w rozwój nauki i praktyki łąkarskiej, a także naszej placówki.”
       W okresowej ocenie pracownika z roku 1980 znalazły się o śp. Róży Kochanowskiej następujące słowa (pisownia oryginalna):
„Wykazuje pełną samodzielność w podejmowaniu trafnych decyzji. Posiada wielką umiejętność planowania i organizowania pracy własnej i pracowników podwładnych. W trudnych sytuacjach potrafi w sposób przemyślany podjąć samodzielnie trafną decyzję uzasadniając ją. W pracy naukowo-badawczej samorzutnie przejmuje inicjatywę. Potrafi samodzielnie tworzyć oryginalne rozwiązania; energiczna. Jest pracownikiem o dużej kulturze osobistej. Sprawiedliwa, lojalna, koleżeńska i taktowna, cieszy się dużym szacunkiem i autorytetem wśród przełożonych i podwładnych. Posiada własne zdanie, szczera i uczynna.”
       To jedynie wyjątki z pożółkłych dokumentów Jej teczki personalnej, leżącej przede mną. Osobiście współpracowaliśmy wiele razy i zawsze uderzała mnie u Profesor Róży Kochanowskiej ogromna pasja i zaangażowanie w każde dzieło, którego się podejmowała. Spotkał mnie ponadto niewątpliwy zaszczyt, ponieważ Pani Profesor była jednym z recenzentów w moim postępowaniu profesorskim. Pisząc powyższe słowa spłacam po trosze mój dług wdzięczności wobec Niej. W swoich zbiorach znalazłem szereg zdjęć, na których występuje Profesor Kochanowska. Pozwalam sobie dołączyć dwa z nich. Taką pozostanie w mojej pamięci.
Profesor Róża Kochanowska w trakcie konferencyjnej prelekcji.
Profesor Róża Kochanowska na badaniach terenowych z profesorem Janem Oświtem.
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści