Kamila Mazur - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści
dr inż. Kamila Mazur
Zakład Technologiczny
Informacje

Dr inż. Kamila Mazur
Kierownik Zespołu Systemów Infrastruktury Technicznej Wsi, Adiunkt
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Warszawie
ul. Rakowiecka 32
02-532 Warszawa
tel. 694 478 859
e-mail: k.mazur@itp.edu.pl
Wykształcenie

 • Absolwentka studiów podyplomowych "Zarządzanie projektem badawczym” w Akademii Morskiej w Gdyni  (2013–2014) na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa. Certyfikat ukończenia szkolenia International Project Management Association.
 • Doktorat w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym (2012). Tytuł rozprawy doktorskiej: Ocena wielokryterialna obór wolnostanowiskowych dla krów mlecznych.
 • Absolwentka studiów magisterskich inżynierskich Politechniki Świętokrzyskiej na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (2000-2002). Tytuł pracy magisterskiej: Kucie odkuwki na gorąco na kuźniarce oraz młocie parowo-powietrznym.
 • Absolwentka studiów licencjackich Politechniki Świętokrzyskiej na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn na kierunku Zarządzanie i Marketing (1996-2000). Tytuł pracy licencjackiej: Zastosowanie Visual Merchandising do budowy wzorca ekspozycji prasy dla Kolporter S.A.
Zainteresowania naukowe (słowa kluczowe)

inżynieria środowiska, emisje gazów cieplarnianych i amoniaku, mikroklimat budynków inwentarskich, dobrostan zwierząt gospodarskich, technologia produkcji zwierzęcej, koszty eksploatacji
Wybrane publikacje

 • Mazur K., Roman K., Wardal W.J., Borek K., Barwicki J., Kierończyk M. 2021: Emission of harmful gases from animal production in Poland. Environmental Monitoring Assessment 193, 341 https://doi.org/10.1007/s10661-021-09118-7
 • Wierzchowski P.S., Dobrzyński J., Mazur, K., Kierończyk M., Wardal W.J., Sakowski, T.; Barszczewski, J. 2021. Chemical Properties and Bacterial Community Reaction to Acidified Cattle Slurry Fertilization in Soil from Maize Cultivation. Agronomy, 11, 601. https://doi.org/10.3390/agronomy11030601
 • Romaniuk W., Mazur K., Borek K., Borusiewicz A., Wardal W.J., Tabor S., Kuboń M. 2021. Biomass energy technologies from innovative dairy farming system. Processes, ISSN 2227-9717, 9(2), 335. DOI: https://doi.org/10.3390/pr9020335
 • Borusiewicz A. Mazur K 2017. Environmental and economic conditioning of  the breeding of dairy cattle, FEB- Fresenius Environmental Bulletin;  ISSN 1018-4619; vol. 26 No 10/2017, s. 5824-5832
 • Mazur K., Barwicki J., Borek K.  Wardal W.J. 2019. Procesy chemiczne w glebie przy stosowaniu gnojowicy zakwaszonej kwasem siarkowym w uprawach polowych; Przemysł Chemiczny nr 3,  s. 424-428; DOI:
 • Mazur K., Wardal W.J., Borek K., BARWICKI J. 2019. Operating costs in non-litter cattle barns of high level of automatisation in Poland, 10.15199/180.2019.1.3
         
Wybrane patenty, wzory użytkowe

 • Barwicki J., Łochowski B., Romaniuk W., Mazur K., Wardal W.J., Borek K., Rudnik K.2018. Zgłoszenie patentowe. P.426133 z dnia 29.06.2018. Zespół urządzeń do zakwaszania gnojowicy; uzyskany w 2021 r.
 • Romaniuk W., Łochowski B., Borek K., Mazur K. 2017. Zgłoszenie patentowe. P.421062 z dnia 30.03.2017. Sposób wytwarzania biogazu i zespół urządzeń do realizacji tego sposobu.
 • Romaniuk W., Łochowski B., Borek K., Mazur K., Wardal W.J. 2019. Układ do transportu i dystrybucji niewielkich ilości biogazu, patent nr 232201, uzyskano 31.05.2019 r., zgłoszony 13.06.2017.
   
Projekty, granty

 • Project Leader Assistant w projekcie INTERREG Baltic Sea Region (2016-2019): Reducing nitrogen loss from livestock production by promoting the use of slurry acidification techniques in the Baltic Sea Region. Akronim: Baltic Slurry Acidification.
 • Ekspert pomocniczy w projekcie INTERREG Baltic Sea Region (2016-2019): Water emissions and their reduction in village communities - villages in Baltic Sea Region. Akronim: Village Waters
 • Ekspert wiodący w projekcie BIOSTRATEG (2015-2019) - Interdyscyplinarne badania nad poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym polskiego rolnictwa. NCBiR. Akronim: BIOGAS&EE
 • Ekspert w Programie Wieloletnim (2011-2015) Działanie 8.2 Standaryzacja obiektów zagrodowej infrastruktury technicznej, w tym budowli i budynków inwentarskich. MRiRW.
     
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści