JWTS - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści
Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe – JWTS
Oferta
Głównym celem JWTS jest prowadzenie działalności kontrolnej polegającej na ocenie innowacyjnych technologii środowiskowych, które mogą się przyczynić do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych oraz wysokiego poziomu ochrony środowiska w obszarach technologicznych:

►  Materiały odpady i zasoby:
▪ produkty wykonane z biomasy,
▪ recykling przemysłowych produktów ubocznych i odpadów na surowce wtórne,
▪ recykling odpadów budowlanych na materiały budowlane,
▪ separacja lub techniki sortowania odpadów stałych (np. przetwórstwo tworzyw sztucznych, odpadów mieszanych i metali) i odzysk surowców.
►  Technologie energetyczne:
    ▪ produkcja energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii:
- biomasy,
- słońca (kolektory, akumulatory, ogniwa fotowoltaiczne),
- wiatru (siłownie wiatrowe),
- wody (elektrownie, turbiny),
- ziemi (pompy ciepła, wymienniki gruntowe, rekuperatory).

W obszarze technologicznym IETV2: materiały, odpady, zasoby:
     ▪ recykling odpadów rolniczych i produktów ubocznych do celów innych niż rolnictwo    
Zasady działania jednostki JWTS oparte są o normę PN-EN ISO/IEC 17020:2012 oraz szczegółowo opisane w Procedurach i w Księdze Jakości.
 
Załączniki:
Kontakt:
Kierownik JWTS, Kierownik Techniczny
dr inż.  Marcin Herkowiak
mob.: +48 692 366 746
e-mail: m.herkowiak@itp.edu.pl
Kierownik ds. Jakości
dr inż. Przemysław Marek
mob.: +48 692 525 118
e-mail: p.marek@itp.edu.pl
Z-ca Kierownika ds. Technicznych
dr inż. Krystian Butlewski
mob.: +48 692 381 673
e-mail: k.butlewski@itp.edu.pl
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści