JWTS - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
PRODUKT POLSKI
image/svg+xml
Przejdź do treści
Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe – JWTS (Akredytacja zawieszona)
Oferta
Głównym celem JWTS jest prowadzenie działalności kontrolnej polegającej na ocenie innowacyjnych technologii środowiskowych, które mogą się przyczynić do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych oraz wysokiego poziomu ochrony środowiska w obszarach technologicznych:

►  Materiały odpady i zasoby:
▪ produkty wykonane z biomasy,
▪ recykling przemysłowych produktów ubocznych i odpadów na surowce wtórne,
▪ recykling odpadów budowlanych na materiały budowlane,
▪ separacja lub techniki sortowania odpadów stałych (np. przetwórstwo tworzyw sztucznych, odpadów mieszanych i metali) i odzysk surowców.
►  Technologie energetyczne:
    ▪ produkcja energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii:
- biomasy,
- słońca (kolektory, akumulatory, ogniwa fotowoltaiczne),
- wiatru (siłownie wiatrowe),
- wody (elektrownie, turbiny),
- ziemi (pompy ciepła, wymienniki gruntowe, rekuperatory).

W obszarze technologicznym IETV2: materiały, odpady, zasoby:
     ▪ recykling odpadów rolniczych i produktów ubocznych do celów innych niż rolnictwo    
Certyfikat Akredytacji Jednostki Inspekcyjnej
Zasady działania jednostki JWTS oparte są o normę PN-EN ISO/IEC 17020:2012 oraz szczegółowo opisane w Procedurach i w Księdze Jakości.
 
Załączniki:
Polityka jakości
Świadectwa
Kontakt:
Kierownik JWTS, Kierownik Techniczny
dr inż.  Marcin Herkowiak
mob.: +48 692 366 746
e-mail: m.herkowiak@itp.edu.pl
Kierownik ds. Jakości
dr inż. Przemysław Marek
mob.: +48 692 525 118
e-mail: p.marek@itp.edu.pl
Z-ca Kierownika ds. Technicznych
dr inż. Krystian Butlewski
mob.: +48 692 381 673
e-mail: k.butlewski@itp.edu.pl
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści