Jarosław Dąbrowski - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
PRODUKT POLSKI
image/svg+xml
Przejdź do treści
dr Jarosław Dąbrowski
Zakład Przyrodniczy
Informacje

dr Jarosław Dąbrowski
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Szczecinie
Ul. Czesława 9,
71 504 Szczecin
Wykształcenie

Absolwent studiów doktoranckich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa (w latach 2011-2016), tytuł pracy: „Analiza składu pokarmu wybranych gatunków ryb drapieżnych z Bałtyku południowego w aspekcie monitorowania zmian faunistycznych w środowisku”
Absolwent studiów na kierunku biologia, specjalizacja „biologia środowiskowa” na Uniwersytecie Łódzkim w Łodzi (2003-2008), tytuł pracy: „Wpływ zbiornika zaporowego „Kotliny” na ichtiofaunę rzeki Miazgi”
Zainteresowania naukowe (słowa kluczowe)

Hydrobiologia (makrozoobentos, ichtiofauna), analizy statystyczne (środowisko programistyczne R, programy: Past, Statistica, Biodiversity Pro), wpływ środowiska na zbiorowiska zwierząt wodnych, zależności drapieżca-ofiara, chemizm wód i wpływ rolnictwa na środowisko wodne, renaturyzacja małych cieków wodnych, gatunki obce i inwazyjne, wpływ farmaceutyków i substancji endokrynnie czynnych (a także kairomonów) na zwierzęta wodne, zmiany klimatu
Wybrane publikacje

  • Brysiewicz A., Czerniejewski P., Bonisławska M., Dąbrowski J. 2022. The Effect of Maintenance Works to Physical and Chemical Conditions of Small Rivers in Agricultural Areas. Ecological Chemistry and Engineering S 29(1):39-49. DOI: 10.2478/eces-2022-0005 (40 pkt. MEiN) IF: 1.545
  • Brysiewicz A., Czerniejewski P., Dąbrowski J., Formicki K. 2022. Benthic macroinvertebrate communities from small watercourses of the ecoregion of European Central Plains in relation to different environmental factors. Animals. 12(5): 606 https://doi.org/10.3390/ani12050606(100 pkt. MEiN) IF: 2.752
  • Więcaszek B., Dąbrowski J., Panicz R., Keszka S., Linowska A., Brysiewicz A. 2022. Taxonomic studies of invasive pirapitinga, Piaractusbrachypomus (Serrasalmidae), collected  from Polish water bodies and laboratory culture Aquatic Invasions 17 (1): 110-135 https://doi.org/10.3391/ai.2022.17.1.07(100 pkt. MEiN) IF: 2.170
  • Czerniejewski P., Dąbrowski J., Wawrzyniak W., Brysiewicz A., Surma O. 2021. Shell morphology, growth and longevity of Unio tumidus (Bivalvia: Unionidae) from an archaeological site and contemporary population inhabiting the Oder estuary. Hydrobiologia DOI: 10.1007/s10750-021-04610-0(100 pkt MEiN) IF: 2.694
  • Dąbrowski J., Czerniejewski P., Brysiewicz A., Wawrzyniak W. 2021. Zastosowanie wybranych metod statystycznych w ocenie wpływu warunków środowiskowych na zróżnicowanie zwierząt wodnych. [in] Zaborowski T. Dylematy ekologii. Monografia. PAN. Gorzów Wielkopolski i Poznań. 54 – 77 (20 pkt. MEiN)\
  • Więcaszek B., Nowosielski A., Dąbrowski J., Górecka K., Keszka S., Strzelczak A. 2020. Fish size effect on sagittal otolith outer shape variability in round goby Neogobius melanostomus(Pallas 1814). J Fish Biol. 97(5): 1520-1541. https://doi.org/10.1111/jfb.14521 (70 pkt. MEiN) IF: 2.51
Wybrane patenty, wzory użytkowe

Brak danych.
Projekty, granty

Ekspert wiodący w Zadaniu 5 w Programie Wieloletnim (w 2020 roku). Zadanie pn. „Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich”
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści