Jakub Hołaj-Krzak - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści
dr Jakub Hołaj-Krzak
Zakład Technologiczny
Informacje

dr Jakub Hołaj-Krzak
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Warszawie
ul. Rakowiecka 32
02-532 Warszawa
tel. 692 385 188
e-mail: j.holaj-krzak@itp.edu.pl
Wykształcenie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Studia doktoranckie, kierunek: fizyka, Specjalizacja: fizyka współczesna (teoretyczna). Stopień naukowy: doktor nauk chemicznych, specjalność: chemia fizyczna, fizyka chemiczna, chemia teoretyczna
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Studia magisterskie, kierunek: chemia. Tytuł zawodowy: magister chemii,
  Specjalizacja: chemia analityczna


Zainteresowania naukowe (słowa kluczowe)

chemia fizyczna, fizyka chemiczna, chemia teoretyczna; chemia makromolekularna; chemia i ochrona środowiska; technologia chemiczna.

Wybrane publikacje

 • W. Marczak, J.T. Hołaj-Krzak, P. Lodowski, L. Almásy, G.C. Fadda. Hydrogen-bonded aggregates in the mixtures of piperidine with water: SANS, thermodynamic and theoretical studies. Chemical Physics Letters 619 (2015) 77–83.
 • H.T. Flakus, B.Hachuła, J.T. Hołaj-Krzak. Long-distance inter-hydrogen bond coupling effects in the polarized IR spectra of succinic acid crystals. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 142 (2015) 126–134.
 • H.T. Flakus, B.Hachuła, J.T. Hołaj-Krzak, F.A. Al-Agel, N. Rekik. “Long-distance” H/D isotopic self-organization phenomena in scope of the infrared spectra of hydrogen-bonded terephthalic and phthalic acid crystals. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 173 (2017) 65–74.
 • J.T. Hołaj-Krzak. Lack of the 'long-distance' dynamical co-operative interactions due to low symmetry of hydrogen-bonded malonic acid aggregates in molecular crystals. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 246 (2021) 118993.
 • S. Pietrzak, J.T. Hołaj-Krzak. The content and stock of organic carbon in the soils of grasslands in Poland and the possibility of increasing its sequestration. Journal of Water and Land Development 54 (2022) 68–76.
 • J.T. Hołaj-Krzak, N. Rekik, N.A.M. Alsaif, G. Lakshminarayana. Elucidating the Infrared Spectral Properties of Succinic Molecular Acid Crystals: Illustration of the Structure and the Hydrogen Bonds Energies of the Crystal and its Deuterated Analogs. Journal of Physical Chemistry A 126 (2022) 5604–5620.
 • J.T. Hołaj-Krzak. Theoretical studies of interactions in cyprodinil–α-cyclodextrin and cyprodinil–β-cyclodextrin systems. Journal of Water and Land Development, przyjęty do druku.
 • P. Koczoń, J.T. Hołaj-Krzak, B.K. Palani, T. Bolewski, J. Dąbrowski, B.J. Bartyzel, E. Gruczyńska-Sękowska. The Analytical Possibilities of FT-IR Spectroscopy Powered by Vibrating Molecules. International Journal of Molecular Sciences 24 (2023) 1013.
 • B. Dybek, D. Anders, J.T. Hołaj-Krzak, Ł. Hałasa, G. Maj, M. Kapłan, K. Klimek, G. Filipczak, G. Wałowski. Assessment of the prospects of Polish energy non-food agriculture in the context of a renewable energy source. Energies 16 (2023) 3315.


Wybrane patenty, wzory użytkowe

Brak danych.
Projekty, granty

 • Badania mechanizmów kontrolowanego uwalniania substancji ochrony roślin jako szansa na wzrost bezpieczeństwa oraz selektywności ich stosowania. [PLG/2020/013494]
 • Badania mechanizmów kontrolowanego uwalniania substancji ochrony roślin jako szansa na wzrost bezpieczeństwa oraz selektywności ich stosowania. [PLG/2020/014098]
 • Modelowanie zasocjowanych wiązaniami wodorowymi cząsteczek kwasu bursztynowego jako uzupełnienie badań spektroskopowych w zakresie podczerwieni nad nowo odkrytymi efektami związanymi z podstawieniem izotopowym H/D. [PLG/2020/014307]
 • Modelowanie zasocjowanych wiązaniami wodorowymi cząsteczek izomerycznych kwasów benzenodikarboksylowych jako rozwinięcie badań spektroskopowych w zakresie podczerwieni niekonwencjonalnych efektów związanych z podstawieniem izotopowym H/D. [PLG/2022/015741]
 • Wykorzystanie polimerów na bazie pochodnych β-cyklodekstryny w eliminacji zanieczyszczenia wód lekami. [PLG/2022/015921]
 • Wykorzystanie polimerów na bazie pochodnych β-cyklodekstryny w analizie pozostałości pestycydów w żywności. [PLG/2022/015922]
 • Teoretyczne badania struktur polimerów na bazie pochodnych β-cyklodekstryny sieciowanych dibezwodnikiem piromelitowym. [PLG/2022/015964]
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści