Jakub Dobrzyński - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści
mgr Jakub Dobrzyński
Zakład Przyrodniczy
Informacje

Mgr Jakub Dobrzyński
Asystent
Laboratorium Badawcze Mikrobiologii, Zespół Użytków Zielonych
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Falentach
Aleja Hrabska 3, Falenty 05-090 Raszyn
e-mail: j.dobrzynski@itp.edu.pl
Wykształcenie

 • Absolwent studiów licencjackich na kierunku Biologia, Wydział Rolnictwa i Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (2008–2011). Tytuł pracy licencjackiej: “Udział bakteryjnych enzymów chitynolitycznych w hamowaniu wzrostu grzybów pleśniowych” (Katedra Biochemii).
 • Absolwent studiów magisterskich na kierunku Biologia, Wydział Rolnictwa i Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (2011–2013). Tytuł pracy magisterskiej: “Występowanie bakterii celulolitycznych z rodzaju Bacillus w glebie nawożonej nawozem z węgla brunatnego” (Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów).
 
Zainteresowania naukowe (słowa kluczowe)

Plant Growth-PromotingBacteria (PGPB), ekologia bakterii glebowych, ochrona środowiska, biodegracja odpadów lignocelulozowych, Next-GenerationSequencing (NGS)
Wybrane publikacje

 • Dobrzyński, J., Wierzchowski, P.S., Stępień, W., Górska, E.B. (2021). The Reaction of Cellulolytic and Potentially Cellulolytic Spore-Forming Bacteria to Various Types of Crop Management and Farmyard Manure Fertilization in Bulk Soil. Agronomy, 11: 772. https://doi.org/10.3390/agronomy11040772
 • Wierzchowski P.S., Dobrzyński J., Mazur K., Kierończyk M., Wardal W.J., Sakowski T., Barszczewski J. (2021). Chemical Properties and Bacterial Community Reaction to Acidified Cattle Slurry Fertilization in Soil from Maize Cultivation. Agronomy. 11:601. https://doi.org/10.3390/agronomy11030601
 • Zielewicz, W., Swędrzyński, A., Dobrzyński, J., Swędrzyńska, D., Kulkova, I., Wierzchowski, P.S., Wróbel, B. (2021).  Effect of Forage Plant Mixture and Biostimulants Application on the Yield, Changes of Botanical Composition, and Microbiological Soil Activity. Agronomy. 11: 1786. https://doi.org/10.3390/agronomy11091786
 • Górska EB., Olejniczak I., Gozdowski D., Panek E., Kondras M., Oktaba L., Prędecka A., Biedugnis S., Boniecki P., Tyburski Ł., Oktaba I., Skawińska M., Dobrzyński J., Jankiewicz U., Hawelke E., Kaliszkiewicz A. (2018). Długoterminowa reakcja mikroorganizmów i mezofauny na pożary pochodzenia antropogenicznego. Rocznik Ochrona Środowiska. 20.
 • Olejniczak I., Górska E.B., Kondras M. , Oktaba L., Gozdowski D., Jankiewicz U., Prędecka A., Dobrzyński J., Otręba A. , Tyburski Ł., Mickiewicz M., Hewelke E. (2017). Pożar - czynnik kształtujący liczebność mikroorganizmów i mezofauny w glebach leśnych. Rocznik Ochrony Środowiska . 19: 511-526.
 • Górska E.B., Jankiewicz U., Dobrzyński J., Gałązka A., Sitarek M., Gozdowski D., Russel S., Kowalczyk P. (2014). Production of ligninolytic enzymes by cultures of white rot fungi. PolishJournal of Microbiology 63 (4): 461-4653.
                     
Wybrane patenty, wzory użytkowe

Brak danych.
Projekty, granty

 • "Innowacyjna metoda poprawy jakości wody w wielofunkcyjnych zbiornikach retencyjnych” (ZBIOTUR) Program BIOSTRATEG – główny wykonawca w zadaniu „Analiza możliwości wykorzystania mikroorganizmów do rewitalizacji zbiornika”(2018-2021);
 • "Opracowanie efektywnego preparatu promującego wzrost wybranych roślin”Zadanie statutowe w ITP – kierownik (2019-2021);
 • "Właściwości fizyczne, chemiczne gleb, różnorodność roślin, grzybów, mikrofauny na pożarzysku w Palmirach w Kampinoskim Parku Narodowym: etap I”- dofinansowany ze środków Funduszu Leśnego PGL LP – wykonawca (2016-2017);
 • "Wpływ sposobu użytkowania gleby i nawożenia na występowanie względnie beztlenowych, przetrwalnikujących bakterii celulolitycznych w glebie ryzosferowej i pozaryzosferowej” Grant wewnętrzny w SGGW – kierownik (2016);
 • “Identyfikacja i oznaczenie aktywności celulolitycznej względnie beztlenowych, mezofilnych bakterii przetrwalnikujących wyizolowanych z gleby” Grant wewnętrzny w SGGW – kierownik (2015).
       
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści