INOMEL

Przejdź do treści
INNOWACJE TECHNOLOGICZNE ORAZ SYSTEM MONITORINGU, PROGNOZOWANIA I OPERACYJNEGO PLANOWANIA DZIAŁAŃ MELIORACYJNYCH, DLA PRECYZYJNEGO GOSPODAROWANIA WODĄ W SKALI OBIEKTU MELIORACYJNEGO
O PROJEKCIE


Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Umowa Nr BIOSTRATEG3/347837/11/NCBR/2017

Konsorcjum:
1) Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - lider konsorcjum
2) Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
3) Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
4) Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
5) przedsiębiorstwo AGROCOM Polska
6) przedsiębiorstwo Geofabryka Sp. z o.o.

Okres realizacji: 1.01.2018 - 31.12.2020

Koszt: 9 610 014,00 zł, w tym dofinansowanie NCBR: 9 349 511,00 zł

Cele projektu: Opracowanie systemu monitoringu, w tym teledetekcyjnego, prognozowania i operacyjnego planowania regulowanych odwodnień i nawodnień podsiąkowych w skali obiektu melioracyjnego wyposażonego w innowacyjne, zaprojektowane w ramach projektu, urządzenia do regulacji (hamowania) odpływu wody z obiektu oraz do regulacji i pomiaru natężenia przepływu wody ujmowanej do nawodnień podsiąkowych. Opracowane i przetestowane w ramach projektu innowacyjne rozwiązania będą przygotowane do wdrożenia. Celem projektu jest również rozwój współpracy jednostek badawczych z podmiotami zewnętrznymi, pobudzenie innowacyjnej aktywności sektora przedsiębiorstw melioracyjnych i pokrewnych oraz przygotowanie do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach projektu.

Oczekiwane rezultaty projektu: Przygotowany do wdrożeń i komercjalizacji system sprawdzonych innowacyjnych metod monitoringu, w tym teledetekcyjnego, prognoz agro-hydro-meteorologicznych i operacyjnego planowania grawitacyjnych regulowanych odwodnień i nawodnień użytków rolnych. Rezultatem projektu będą także metody i urządzenia służące do pomiaru i regulacji poboru wody do nawodnień i regulatory (urządzenia) do ręcznej lub automatycznej regulacji (hamowania) odpływu wody z odwadnianych obiektów.


INOMEL
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
INSTYTUT
TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Wróć do spisu treści