INOMEL

Przejdź do treści
INNOWACJE TECHNOLOGICZNE ORAZ SYSTEM MONITORINGU, PROGNOZOWANIA I OPERACYJNEGO PLANOWANIA DZIAŁAŃ MELIORACYJNYCH, DLA PRECYZYJNEGO GOSPODAROWANIA WODĄ W SKALI OBIEKTU MELIORACYJNEGO
O PROJEKCIE


Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Umowa Nr BIOSTRATEG3/347837/11/NCBR/2017

Konsorcjum:
1) Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - lider konsorcjum
2) Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
3) Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
4) Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
5) przedsiębiorstwo AGROCOM Polska
6) przedsiębiorstwo Geofabryka Sp. z o.o.

Okres realizacji: 1.01.2018 - 31.12.2020

Koszt: 9 610 014,00 zł, w tym dofinansowanie NCBR: 9 349 511,00 zł

Cele projektu: Opracowanie systemu monitoringu, w tym teledetekcyjnego, prognozowania i operacyjnego planowania regulowanych odwodnień i nawodnień podsiąkowych w skali obiektu melioracyjnego wyposażonego w innowacyjne, zaprojektowane w ramach projektu, urządzenia do regulacji (hamowania) odpływu wody z obiektu oraz do regulacji i pomiaru natężenia przepływu wody ujmowanej do nawodnień podsiąkowych. Opracowane i przetestowane w ramach projektu innowacyjne rozwiązania będą przygotowane do wdrożenia. Celem projektu jest również rozwój współpracy jednostek badawczych z podmiotami zewnętrznymi, pobudzenie innowacyjnej aktywności sektora przedsiębiorstw melioracyjnych i pokrewnych oraz przygotowanie do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach projektu.

Oczekiwane rezultaty projektu: Przygotowany do wdrożeń i komercjalizacji system sprawdzonych innowacyjnych metod monitoringu, w tym teledetekcyjnego, prognoz agro-hydro-meteorologicznych i operacyjnego planowania grawitacyjnych regulowanych odwodnień i nawodnień użytków rolnych. Rezultatem projektu będą także metody i urządzenia służące do pomiaru i regulacji poboru wody do nawodnień i regulatory (urządzenia) do ręcznej lub automatycznej regulacji (hamowania) odpływu wody z odwadnianych obiektów.


BIEŻĄCE INFORMACJE
Konferencja INOMEL
W dniu 23 olistopada 2018 r. odbyła się konferencja w ramach projektu "Innowacje technologiczne oraz system monitoringu, prognozowania i operacyjnego planowania działań melioracyjnych, dla precyzyjnego gospodarowania wodą w skali obiektu melioracyjnego - INOMEL" - realizowanego w ramach programu BIOSTRATEG.

Komitet naukowy:
prof. dr hab. inż. Edmund Kaca Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. inż. Janusz Kubrak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. inż. Leszek Łabędzki Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
prof. dr hab. inż. Andrzej Żyromski Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
dr hab. inż. Ryszard Oleszczuk Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. inż. Mariusz Sojka Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr hab. inż. Tomasz Szymczak Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
dr inż. Wiesława Kasperska-Wołowicz Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
dr inż. Bogdan Bąk Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

Komitet organizacyjny:
dr inż. Małgorzata Biniak-Pieróg Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
mgr inż. Kryspin Świder Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
mgr inż. Józef Hulboj Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
mgr inż. Rafał Wójcik Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
XLVIII Seminar of Applied Mathematics 2018
Dr inż. Bogdan Bąk wziął udział w: XLVIII Seminar of Applied Mathematics 2018. Boguszów-Gorce, Poland, 9-11.09.2018 i wygłosił referat pt.
INOMEL
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
INSTYTUT
TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Wróć do spisu treści