ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Komórki działalności podstawowej

Zakład Technik Przetwarzania Biomasy - ZTPB

Zakład prowadzi badania podstawowe, przemysłowe i rozwojowe oraz działalność wdrożeniową, doradczą, edukacyjną, upowszechniającą w zakresie:

 • Energetyczne zagospodarowywanie rolniczych pozostałości poprodukcyjnych;
 • Implementacja zaawansowanych technik wytwarzania paliw II i III generacji
  w przedsiębiorstwach;
 • Sposoby i techniki agroenergetycznego zagospodarowania biomasy dla kształtowania technicznego wyposażenia agrocentrów energetycznych chroniących biosystem rolniczy;
 • Opracowywanie modeli dla technik i technologii stosowanych na terenach wiejskich;
 • Przygotowanie dokumentacji technicznych innowacyjnych rozwiązań;
 • Wykonywanie i wdrażanie prototypowych technologii na terenach wiejskich.

Zakład posiada stanowiska umożliwiające:

 • Wytwarzanie estrów metylowych z różnego rodzaju tłuszczów
 • Tłoczenie nasion roślin oleistych
 • Filtrację cieczy w skali półprzemysłowej
 • Wyznaczanie Temperatury Zablokowania Zimnego Filtra (TZZF) zgodnie z normą EN 116
 • Wyznaczanie lepkości dynamicznej i kinematycznej cieczy w funkcji temperatury w zakresach od -20°C do 180°C
 • Wyznaczanie temperatury zapłonu paliw ciekłych metodą CLAVELAND
 • Wyznaczanie wartości opałowej paliw stałych i ciekłych

 

Pracownicy Zakładu:

Nazwisko - Stanowisko Telefon Nr wewnetrzny e-mail Pokój
dr inż. Krystian Butlewski
Adiunkt, Kierownik Zakładu
22 243 51 86 1
dr hab. Anna Bartkowiak
Adiunkt
22 243 53 19 428 5
dr hab. inż. Wojciech Golimowski
Profesor nadzwyczajny
22 243 52 12 415 16
dr Damian Marcinkowski
Adiunkt
22 243 52 43 418 13
mgr inż. Maciej Waliński
Specjalista adm.-techn.
22 243 52 40 416 5
mgr inż. Jacek Podleski
Gł. specjalista inż.-techn. - informatyk
 
dr inż. Aleksandra Marciniak
Inżynier
14
mgr inż. Robert Sawiński
St. specjalista inż.-techn.
22 243 52 41 417 19
mgr inż. Weronika Gracz
Inżynier
22 243 52 44 419 13

 

 

 

 

Kierownik Jednostki
dr inż. Krystian Butlewski
22 243 51 86