ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Komórki działalności podstawowej

Zakład Systemów Infrastruktury Technicznej Wsi - ZSITW

Zakład prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe, współpracę z zagranicą, łącznie z organizacja naukowych konferencji, działalność innowacyjną, wdrożeniową, upowszechnieniową, doradczą, edukacyjną, promocyjną, wynalazczą i monitoringową w zakresie energo- i materiało oszczędnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych w budownictwie wiejskim i jego zapleczu produkcyjno-inwentarskim, inżynierii i technologii rolniczej oraz technicznej infrastruktury ściekowej i osadowej obszarów wiejskich, doskonalenia i eksploatacji urządzeń technicznych w produkcji rolnej i zwierzęcej z uwzględnieniem gospodarki nawozowej i ochrony środowiska.

Kierunki badań:

 1. kształtowanie i modelowanie elementów funkcjonalnych, technologicznych i konstrukcyjnych budynków inwentarskich, budowli rolniczych oraz zagród;
 2. prace rozwojowe nad modelami rozwoju gospodarstw specjalizujących się w określonej produkcji, w tym robotyzacji prac;
 3. technologie zagospodarowania nawozu naturalnego i odpadów z produkcji rolniczej,
 4. ocena poziomu jakości systemów wodociągowych i kanalizacyjnych,
 5. doskonalenie metod projektowania i wyboru wysokoefektywnych i energooszczędnych technologii odprowadzania, oczyszczania i utylizacji ścieków, z zastosowaniem hybrydowych układów technicznych i roślinno-gruntowych;
 6. ocena jakości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków na terenie zagrody i gminy oraz monitoring oddziaływania na środowisko.

Zakres prac:

 • doskonalenie metod projektowania i kompleksowej oceny modeli rozwiązań obiektów inwentarskich i produkcyjnej organizacji zagród dla producentów rolnych;
 • modelowanie rozwiązań technologiczno-budowlanych z uwzględnieniem standardów oraz wymagań ochrony środowiska z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii;
 • badania i ocena techniczna, ekonomiczna, energetyczna oraz środowiskowa elementów infrastruktury technicznej;
 • opracowywanie metod zagospodarowania odpadów rolniczych, w tym nawozu naturalnego;
 • rozwój metod projektowania i wyboru systemów odprowadzania, oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania osadów ściekowych;
 • wprowadzanie i badanie innowacyjnych rozwiązań doprowadzania wody;
 • identyfikacja miejsc i rozwiązań stwarzających zagrożenie dla środowiska oraz określanie ich wpływu na otoczenie;
 • wykonywanie ekspertyz, opinii i doradztwa technicznego z zakresu oceny sanitarnej środowiska wiejskiego, wody i ścieków;
 • wdrażanie zaktualizowanych standardów i technologii w konkretnych gospodarstwach i gminach (umowy wdrożeniowe know-how).

Pracownicy Zakładu

Nazwisko - Stanowisko Telefon Nr wewnętrzny e-mail Pokój
Oddział w Warszawie
dr inż. Kamila Mazur
Adiunkt, Kierownik Zakładu
22 243 55 41 309 223
dr hab. inż. Jan Barwicki
Gł. specjalista inż.-techn.
319
mgr inż. Kinga Borek
Asystent
22 243 55 56 316 222
dr hab. inż. Andrzej Eymontt,
Profesor nadzwyczajny
22 243 55 57 317 224
mgr inż. Magdalena Gugała
Asystent
22 243 55 59 318 321
mgr Dawid Kozacki
Doktorant
 
Michał Kuźniar
Sam. technik
22 243 55 53 315 321
mgr inż. Bogdan Łochowski
St. specjalista inż.-techn.
22 243 55 03 304 319
mgr inż. Marcin Majchrzak
Asystent
22 243 55 04 305  
Janusz Młynik
Specjalista adm.-techn.
219
Dr inż. Aleksandra Płatkowska-Siwiec
Adiunkt
 
prof dr hab. inż. Wacław Romaniuk
Profesor zwyczajny
22 243 54 34 323 209
mgr inż. Konrad Rudnik
Gł. specjalista inż.-techn.
22 243 54 36 324 219
dr inż. Witold Wardal
Adiunkt
22 243 54 43 329 227
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbicki
Profesor zwyczajny
22 243 54 46 331 227

 

ITP - ZSITW Tylicz , 33-383 Tylicz, ul. Pułaskiego 25a
tel. 22 243 54 86; fax: 22 735 75 06; e-mail: iteptylicz@itp.edu.pl

Pracownicy ZSITW Tylicz

Nazwisko - Stanowisko Telefon Nr wewnętrzny e-mail
dr hab. inż . Andrzej Jucherski
Profesor nadzwyczajny
22 243 54 85 333
Mikołaj Gosik
22 243 54 86 334
inż. Andrzej Walczowski
Gł. specjalista inż.-techn.
22 243 54 87 335
Grzegorz Skalniak
Sam. technik
22 243 54 88 336

Kierownik Jednostki
dr inż. Kamila Mazur
Warszawa
tel. 22 243 55 41