ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Komórki działalności podstawowej

Zakład Odnawialnych Źródeł Energii - ZOZE

Zakład prowadzi badania naukowe oraz działalność edukacyjną i upowszechnieniową, w zakresie agroenergetyki, z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii.

Kierunki badań:

 • opracowywanie naukowych podstaw rozwoju zastosowań odnawialnych źródeł energii do realizacji przyjętych celów strategicznych;
 • tworzenie podstaw projektowania systemów agroenergetycznych, z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii;
 • tworzenie podstaw budowy, modernizacji i eksploatacji rolniczych i wiejskich systemów produkcyjnych wykorzystujących energię z odnawialnych źródeł energii.

Zakres prac:

 • badania obejmujące teoretyczne podstawy projektowania i doskonalenia technologii rozproszonych układów agroenergetycznych, wykorzystujących odnawialne źródła energii;
 • badanie zintegrowanych systemów produkcji energii z wykorzystaniem źródeł odnawialnych;
 • badania nad integracją opracowanych technologii w celu wykorzystania oddziaływania synergicznego oraz powiązanie strumieni masy, ciepła i energii z uwzględnieniem wpływu na środowisko naturalne;
 • badania cyklu życia produktów rolniczych oraz badania śladu węglowego.

Pracownicy Zakładu:

Nazwisko -Stanowisko tel. wewn. Nr wewnętrzny e-mail
Oddział w Poznaniu: 22 243 51 86
dr Barbara Łaska-Zieja
Adiunkt, Kierownik Zakładu
22 243 53 56 440
prof. dr hab. inż. Andrzej Myczko
Profesor zwyczajny
22 243 51 58 403
dr inż. Grzegorz Wałowski
Adiunkt
22 243 51 63 405
mgr inż. Marcin Herkowiak
Specjalista inż.-techn.
22 243 51 92 413
mgr inż. Agnieszka Karwacka
St. specjalista adm.-techn.
22 243 51 62 404
dr inż. Edyta Wrzesińska-Jędrusiak
Asystent
22 243 52 46 420

 

Możliwość prowadzenia szkoleń w zakresie:

 • siłowni wiatrowych, cieczowych oraz fotowoltaicznych kolektorów słonecznych,
 • instalacji do pozyskiwania ciepła z budynków inwentarskich,
 • eksploatacji źródeł energii odnawialnej,
 • produkcji biopaliw w małej skali

Stanowiska badawcze w Zakładzie Odnawialnych Źródeł Energii.

Kierownik Jednostki
dr Barbara Łaska-Zieja
Poznań
tel. 22 243 53 56