ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Komórki działalności podstawowej

Zakład Kształtowania Technologii i Emisji w Obiektach Fermowych - ZKTE

Zakład prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe oraz działalność wdrożeniową, upowszechnieniową, doradczą, edukacyjną, szkoleniową, promocyjną, wynalazczą i monitoringową w zakresie:

  • metod ograniczania szkodliwych emisji gazów, odorów i pyłów z obiektów fermowych
  • doskonalenia konstrukcji budynków inwentarskich i organizacji produkcji zwierzęcej w aspekcie ochrony powietrza
  • projektowania urządzeń technicznych dla hodowli zwierząt

Kierunki badań:

  • doskonalenie rozwiązań ograniczających emisję gazów, odorów i pyłów z obiektów fermowych
  • doskonalenie podstaw kształtowania warunków środowiskowych i czynników technologicznych w zróżnicowanych systemach utrzymania zwierząt

Zakres prac:

  • badanie wpływu technologii utrzymania zwierząt na poziom emisji gazów, odorów i pyłów;
  • rozwijanie metod monitorowania zanieczyszczeń powietrza z obiektów fermowych;
  • tworzenie podstaw kształtowania warunków środowiskowych i czynników technologicznych w zróżnicowanych systemach produkcji zwierzęcej
  • opracowywanie ekspertyz i opiniowanie formalnych dokumentów z zakresu ochrony powietrza na obszarach wiejskich oraz związanych z wybranymi działami produkcji zwierzęcej

Pracownicy Zakładu:

Nazwisko - Stanowisko Telefon Nr wewnętrzny e-mail Pokój
Oddział w Poznaniu: 22 243 51 86
prof. dr hab. inż. Jerzy Lech Jugowar
Profesor zwyczajny, Kierownik Zakładu
22 243 53 45 431  
prof. dr hab. inż. Joanna Sobczak
Profesor zwyczajny
22 243 53 53 437  
prof. dr hab. inż. Stanisław Winnicki
Profesor zwyczajny
22 243 53 55 439  
dr inż. Michał Gedymin
Adiunkt
22 243 53 48 433  
dr inż. Przemysław Marek
Adiunkt
22 243 53 46 432  
dr inż. Paulina Mielcarek
Adiunkt
22 243 53 49 434  
dr inż. Wojciech Rzeźnik
Adiunkt
22 243 53 51 436  
mgr inż. Andrzej Rakowski
Specjalista inż.-techn.
22 243 53 50 435  
Danuta Wiciak
Specjalista adm.-techn.
22 243 53 54 438  

 

Kierownik Jednostki
prof. dr hab. inż. Jerzy Lech Jugowar
Poznań
tel. 22 243 53 45