ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Komórki działalności podstawowej

Zakład Inżynierii Produkcji Roślinnej - ZIPR

Zakład funkcjonuje w strukturze Oddziału ITP w Kłudzienku. Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe oraz działalność wdrożeniową, upowszechnieniową, doradczą, edukacyjną, szkoleniową, promocyjną, wynalazczą i monitoringową w zakresie inżynierii rolniczej i rozwiązań technicznych w zastosowaniu do produkcji roślinnej.

Kierunki badań:

 • procesy i technologie ukierunkowane na ograniczenie nakładów materiałowo-energetycznych w polowej produkcji rolniczej;
 • poprawa jakości zbieranych surowców rolniczych (plonów);
 • ograniczanie degradacji środowiska (gleby, wody i powietrza) w wyniku intensyfikacji produkcji roślinnej;
 • technika dla rolnictwa ekologicznego;
 • podstawy naukowe nowych rozwiązań i procesów realizowanych przez urządzenia techniczne;
 • podstawy naukowe pozyskiwania, spalania, pirolizy i itp. biomasy roślinnej.

Zakres prac:

 • opracowywanie nowych technologii prac maszynowych w produkcji polowej;
 • opracowywanie nowych elementów i nowych konstrukcji w kierunku poprawy jakości pracy maszyn, podnoszenia ich efektywności i ograniczania niekorzystnego oddziaływania na środowisko;
 • opracowywanie rozwiązań technicznych specjalnie dla rolnictwa ekologicznego;
 • opracowywanie technologii i rozwiązań technicznych składowania i przechowywania płodów rolnych;
 • analizy rozwoju techniki i technologii w kraju i za granicą oraz opracowywanie prognoz i ekspertyz;
 • badania porównawcze maszyn i technologii w zakresie jakości pracy;
 • promocja , upowszechnianie, szkolenia, doradztwo w zakresie tematyki związanej z kierunkami badań;
 • badania podstawowe procesów uprawy gleby i siewu;
 • badanie procesów nawożenia nawozami stałymi i ciekłymi;
 • analizy i prognozy rozwoju pozyskiwania, spalania, pirolizy i itp. biomasy roślinnej.

Pracownicy Zakładu

Nazwisko - Stanowisko Telefon Nr wewmętrzny e-mail Pokój
Zakład Inżynierii Produkcji Roślinnej - Kłudzienko
dr inż. Leszek Sergiel
Kierownik Zakładu, Adiunkt
22 243 54 65 502 21
dr hab. inż. Jan Kamionka
Profesor nadzwyczajny
22 243 54 60 510 8
dr hab. inż. Zbigniew Kogut
Profesor nadzwyczajny
22 243 54 61 511 22
prof. dr hab. inż. Edmund Kamiński
Profesor zwyczajny
22 243 54 59 509 19
mgr Damian Śliwiński
Asystent
22
mgr inż. Tadeusz Romanowski
Gł. specjalista inż.-techn.
22 243 54 64 512 18
mgr inż. Andrzej Kubiak
St. specjalista inż.-techn.
18
mgr inż. Kazimierz Ciężki
Sam. specjalista adm.-techn.
warsztat
mgr inż. Tomasz Horaczek
Specjalista adm.-techn., doktorant
20
Marek Nowak
St. specjalista adm.-techn.
22 243 54 58 508   warsztat

Doktoranci:

Imię i Nazwisko Telefon Nr wewnętrzny e-mail Pokój
mgr inż. Tomasz Horaczek   20

Kierownik Jednostki
dr inż. Leszek Sergiel
22 243 54 65