ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Komórki działalności podstawowej

Zakład Analiz Ekonomicznych i Energetycznych - ZAEE

Zakład prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe oraz działalność wdrożeniową, upowszechnieniową, doradczą, edukacyjną, szkoleniową, promocyjną, wynalazczą i monitoringową w zakresie ekonomicznych i energetycznych uwarunkowań i charakterystyk technologii produkcji rolniczej, modernizacji gospodarstw rolnych oraz produkcji biomasy na cele energetyczne.

Kierunki badań:

Głównymi kierunkami działalności Zakładu są;

 • podstawy naukowe pozyskiwania, spalania itp. biomasy roślinnej,
 • procesy i technologie ukierunkowane na ograniczenie nakładów materiałowo - energetycznych i zwiększenie efektywności w rolnictwie,
 • określenie ilościowe, a następnie zmniejszenie emisji gazów szklarniowych i innych na obszarach wiejskich,
 • ekonomika użytkowania środków mechanizacji produkcji rolniczej oraz wyposażania gospodarstw w techniczne środki pracy,
 • analiza cyklu produkcji i przetwarzania biomasy (LCA),
 • analizy ekonomiczne.

Zakres prac:

 • analizy i prognozy rozwoju, pozyskiwania, magazynowania i przetwarzania biomasy roślinnej na nośniki energetyczne,
 • badania ekonomicznych, energetycznych i środowiskowych skutków stosowania biomasy rolniczej do celów energetycznych,
 • oceny efektywności nakładów materiałowo - energetycznych w rolnictwie,
 • analizy kosztów eksploatacji maszyn i ciągników rolniczych,
 • ekspertyzy i wytyczne dot. zasad doboru maszyn do gospodarstw rolnych,
 • analizy wyposażenia rolnictwa w środki mechanizacji i oceny efektywności ich użytkowania,
 • analizy porównawcze stanu mechanizacji i gospodarki energetycznej w rolnictwie światowym,
 • bieżąca analiza rynku środków mechanizacji i energii w rolnictwie,
 • oceny ekonomiczne, energetyczne i badania środowiskowe stosowania różnych systemów w rolnictwie.

Pracownicy Zakładu

Nazwisko - Stanowisko Telefon Nr wewnętrzny e-mail Pokój
Oddział w Warszawie
dr inż. Aleksander Muzalewski
Kierownik Zakładu
22 243 55 45 311 218
prof. dr hab. inż. Jan Pawlak
Profesor zwyczajny
22 243 55 46 312 217
dr inż. Maria Śmietanka
Adiunkt
218
dr inż. Marek Hryniewicz
Asystent
22 243 55 60 319 214
dr inż. Anita Konieczna
Asystent
22 243 55 49 314 216
mgr inż. Kamil Roman
Asystent
22 243 54 33 322 216
mgr inż. Agnieszka Trojanowska
Asystent
218
mgr inż. Małgorzata Mróz
Asystent
  urlop
wych.
dr Łukasz Kujda
Specjalista adm.-techn.
214

Doktoranci:

Imię i Nazwisko Telefon Nr wewnętrzny e-mail Pokój

Kierownik Jednostki
dr inż. Aleksander Muzalewski
Warszawa
tel. 22 243 55 45