ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

REZERWAT PRZYRODY - ścieżka edukacyjna

Zbiorowisko roślinności szuwarowej
(teren dawnych zbiorników tarliskowych oraz przesadek)

 

  • staw nr 8 - możliwość obserwacji ptaków wodno-błotnych: krzyżówka, łyska, perkoz dwuczuby, czapla siwa, perkozek, głowienka, czernica, czasami: łabędź niemy, kokoszka wodna, perkoz zausznik
  • klon pospolity (okazały pomnik przyrody – między zabudowaniami).