ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

NAUKA
STUDIA DOKTORANCKIE W ITP

 • Informacje ogólne
 • Rekrutacja
 • Ramowe programy studiów
 • Regulaminy, wnioski, zjazdy, plany zajęć
 • Doktoranci

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
prowadzi
STUDIA DOKTORANCKIE
w dziedzinie nauk rolniczych
w dyscyplinach
Agronomia - Inżynieria rolnicza - Ochrona i kształtowanie środowiska


Adres:

Falenty k/Warszawy, Al. Hrabska3, 05-090 Raszyn
Tel. 22 628 37 63, Fax. 22 735 75 06

Studia doktoranckie w ITP:

 • umożliwiają uzyskanie zaawansowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji w ww. dyscyplinach
 • przygotowują i umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w ww. dyscyplinach

 

Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje Rada Naukowa ITP
uprawniona do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych w ww. dyscyplinach

Procedura związana z uzyskaniem stopnia doktora realizowana
jest w ramach studiów doktoranckich

Kierownik studiów doktoranckich
prof. dr hab. inż. Wiesław Dembek
tel.: 22 735 75 02; 22 628 37 63
e-mail: w.dembek@itp.edu.pl

Sekretariat studiów:
Dział Informacji i Transferu Wiedzy
Kierownik: dr inż. Izabela Lubbe
tel.: 22 243 53 99, 22 735 75 02
e-mail: i.lubbe@itp.edu.pl

 

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
zaprasza na 4 - letnie
STUDIA DOKTORANCKIE
w dziedzinie nauk rolniczych
w dyscyplinach
Agronomia - Inżynieria rolnicza - Ochrona i kształtowanie środowiska

Adres:
Falenty k/Warszawy
Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn
tel.: 22 628 37 63, fax: 22 735 75 06
e-mail: itp@itp.edu.pl

 

Tryb studiów:

niestacjonarne / stacjonarne

Warunki rekrutacji:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych (mgr inż. lub mgr)
 • złożony w terminie komplet dokumentów
 • rozmowa kwalifikacyjna dotycząca:
  • tematyki przyszłej pracy doktorskiej
  • problemu, który byłby rozwiązany w ramach pracy doktorskiej
  • źródła danych do pracy doktorskiej
Studia doktoranckie w ITP:
 • umożliwiają uzyskanie zaawansowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji w ww. dyscyplinach
 • kończą się uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk rolniczych
Informacje szczegółowe:
Kierownik studiów:
prof. dr hab. inż. Wiesław Dembek / Z-ca Dyrektora ds. Naukowych

Sekretariat studiów:
Dział Informacji i Transferu Wiedzy
Kierownik: dr inż. Izabela Lubbe 
tel.: 22 243 53 99, 22 735 75 02
e-mail: i.lubbe@itp.edu.pl

Na stronie Internetowej:    www.itp.edu.pl (Studia doktoranckie)
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio raz w miesiącu

 • Opłata za studia: 450 zł/mies., płatne przez 10 miesięcy w roku
  (7. i 8. semestr – ½ stawki)

 • Możliwość uzyskania pomocy materialnej

 • Obrona pracy doktorskiej w trakcie studiów

  Inwestuj przede wszystkim w siebie!

 

 

Zaloguj się